in English
 
 
Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri
Meriklusterille suunnattu uusi kiertotaloutta edistävä täydennyskoulutuskokonaisuus "Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri" toteutetaan 22.3.2017-1.3.2018. Kehitettävä opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 opintopistettä, ja se on mahdollista suorittaa töiden ohella.

Koulutuskokonaisuuden lähipäiviin on mahdollista osallistua, vaikka ei suorittaisikaan koko opintokokonaisuutta. Ilmoittaudu mukaan ja tarkista lähipäivien ohjelma sivulta mkkevents.utu.fi

Lähipäivien teemat, ajankohdat ja paikkakunnat:

Kiertotalous, 22.-23.3.2017 Rauma
Meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus, 30.-31.5.2017 Turku
Jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät, 7.-8.9.2017 Vaasa
Ympäristöoikeus, 8.-9.11.2017 Kokkola
Lisäarvojen ja -palvelujen tuottaminen, 24.-25.1.2018 Rauma

Osallistumismaksu lähipäiviin on 75€ / 2pv sekä mahdollinen pienlaskutuslisä 15€. Koulutus on kohdealueen pk-yrityksille arvonlisäverotonta.  Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen meriklusteritoimijoille, erityisesti pk-yrityksissä työskenteleville ja yrittäjille.

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan kiertotaloutta osana tehokasta liiketoimintaa ja sen hyöty-, kustannus- ja ympäristövaikutuksia.
Koulutukseen sisältyvät opintokokonaisuudet ovat kiertotalous, meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus, ympäristöoikeus, jätehuolto ja ympäristöjärjestelmät sekä lisäarvojen ja palveluiden luominen. Koulutuksessa kiertotaloutta lähestytään nimenomaan meriklusterisidonnaisten yritysten näkökulmasta.

Opintopisteellinen koulutus jakautuu tietopuoliseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että lähipäivien sisältö ja opiskelijan osaamisen kehittäminen yhdistetään opiskelijan työtehtäviin ja työnantajayrityksen tavoitteisiin. Työssä oppiminen ja työpaikan kehittämistoiminta on tiivis osa koulutusta. Päämääränä on, että yhden työntekijän koulutukseen osallistuminen välittyy koko organisaation hyödyksi. Koulutus toteutetaan osittain etäopiskeluna uusia opetusratkaisuja hyödyntäen. Varsinaisia lähipäiviä koulutuksen aikana järjestetään kymmenen. 

Opintosuunnitelma_Kiertotalous.pdfOpintosuunnitelma_Kiertotalous.pdf

Koulutuskokonaisuudessa tarkastellaan mukana olevien yritysten tuotanto-, työskentely- ja hankintatottumuksia. Näin pyritään luomaan uutta osaamista sekä uusia taloudellisia mahdollisuuksia osallistujayrityksille. Lisäksi koulutus edistää kestävää kehitystä ja vähähiilisyyttä sekä mahdollistaa uusien yhteistyöverkostojen rakentamisen samalla alalla toimivien kanssa.

Opintopisteellisen koulutuksen opiskelijavalinta on päättynyt. Opiskelijoiksi ovat avoimen yliopiston tapaan tervetulleita kaikki aiheesta ja opiskelusta kiinnostuneet. Koulutus on suunnattu työelämässä oleville ja tarkoitettu töiden ohella suoritettavaksi. Varsinaisia taustakoulutusvaatimuksia ei opiskelijoilla ole. Opinnot ovat kuitenkin korkeakoulutasoisia.

Koulutuskokonaisuus kehitetään ja pilotoidaan osana Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -hanketta. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan Sosiaalirahasto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta sekä Rauman kaupunki.
Asiasana:
Tagit:

Yhteyshenkilö ja lisätiedot: 

Talvikki Välimaa
040 779 9491
talvikki.valimaa@utu.fi