in English
 
 
Aluskustannusten päivitys
MKK teki vuonna 2014 Liikenneviraston tilauksesta alusliikenteen yksikkökustannusten päivitystutkimuksen, jota käytetään väyläinvestointien hankearviointien ja niihin liittyvien hyöty-kustannuslaskelmien pohjatietona. Tutkimuksessa selvitettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä kulkevien lastialusten ja matkustaja-autolauttojen keskimääräiset yksikkökustannukset alustyypeittäin ja kokoluokittain. Edellisen kerran MKK selvitti alusliikenteen yksikkökustannukset vuonna 2009, ja tuo päivitys toimi vertailukohtana tälle uudelle työlle. Oleellisin muutos aluskustannusten kehittymisessä edelliseen päivitykseen verrattuna on polttoainekustannusten todella voimakas, keskimäärin 73 prosentin nousu, vaikka hinnat on laskettu kolmen vuoden keskiarvon mukaan kuten silloinkin. Kaikkien aluskustannuskomponenttien nousu on ollut keskimäärin noin 39 prosenttia eli noin 12 prosenttia vuosittain.

Hankkeen tulokset ovat luettavissa Liikenneviraston julkaisussa Alusliikenteen yksikkökustannukset 2013.
Asiasana:
Tagit: