in English
 
 
KONKARI

​Alkaneessa hankkeessa luodaan työturvallisuusohjeistus konttien käsittelyyn
ja ohjeistuksen jakeluun sekä oppimisen tueksi soveltuva oppimisympäristö.
Lisäksi hankkeessa kerätään suosituksia voimassa olevien kansallisten ja
kansainvälisten säädösten kehittämiseksi ja tuotetaan suositus kansalliseksi
toimintamalliksi.

Hankkeen hallinnoi Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan
koulutuskeskus ja siihen osallistuu Kaupan liitto ja konttiliikenteen kannalta
oleellisimpia kansallisia toimijoita: Keslog Oy, Inex Partners Oy, Tuko
Logistics Osuuskunta, LIDL, Posti Oy ja Helsingin Satama Oy.

Nyt alkanut hanke on jatkoa vuonna 2014 alkaneelle perustietohankkeelle,
jossa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n johdolla selvitetään mm.
tavarankuljetuskonttien tuulettumista sekä erilaisten kaasujen luokittelemista
niiden haitallisuuden perusteella. Tämä hanke on kaksivuotinen ja sen on
osarahoittanut Työsuojelurahasto.

Aihealue tunnetaan erityisen haastavaksi, mistä johtuen kehittämistyöhön on
lähdetty laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken.
Toimintaan on voimassa avoin kutsu kaikille siitä kiinnostuneille ja siitä
kerrotaan lisää www.konttikaasu.fi -sivustolla.

Lisätietoa:
Erikoissuunnittelija Anne E. Suominen
Puh. 040 779 9494
anelsu@utu.fi

 

Asiasana:
Tagit: