in English
 
 
Suomen meriklusteri 2020

​Hankkeessa esitetään kokonaiskuva Suomen meriklusterista vuonna 2014: keskeiset taloudelliset, työllistävyyteen liittyvät ja alueellisen vaikuttavuuden tunnusluvut sekä yritysrakenne. Tilanneanalyysissa selvitetään perinteisen ja uuden liiketoiminnan merkitys meriklusteriyrityksille. Erityisen mielenkiinnon kohteena on ulkomaisen omistuksen rooli meriklusteriyritysten päätöksenteossa ja kehittämisessä.

Nykytilan kuvauksen lisäksi selvitetään, mihin suuntaan alan toimintaympäristö Suomessa ja Euroopassa kehittyy ja mitkä ovat klusterin kilpailuedellytykset ja uudet liiketoimintamahdollisuudet vuoteen 2020 tultaessa. Ennusteessa huomioidaan myös henkilöstön määrän kehitystä sekä koulutus- ja osaamistarpeita kuvaavat indikaattorit.

Hanke rahoitetaan pääosin TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelmasta ja se toteutetaan yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun konsortion kanssa. Hankekokonaisuudella on yhteinen ohjausryhmä, johon kuuluvat meriklusteritoimialojen keskeisten organisaatioiden ja muutamien yritysten edustajat. Hanke valmistuu vuoden 2016 alkupuolella.

Lisätietoja: Tapio Karvonen​​

Asiasana:
Tagit:

​​Selvityksen keskeiset tulokset julkistettiin 24.4.2016