in English
 
 
Meriklusterin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelma

​Suomen merellisten elinkeinojen muodostama kokonaisuus, meriklusteri, on kansantaloudellisesti merkittävä kokonaisuus, jonka aluetaloudellinen merkitys rannikkoseuduilla on erityisen suuri. Meriklusteriin kuuluvat merenkulkuun, satamatoimintoihin ja meriteollisuuteen liittyvät toimialat.

Meriklusteri on ollut murroksessa jo pidemmän aikaa. Tähän ovat syynä mm. toimintaympäristön muutokset, kilpailutilanteen kiristyminen laivanrakennuksessa, teknologian kehittyminen ja tiukentuneet ympäristösäädökset yms. tekijät.

Ohjelman tavoitteena on kehittää monitieteistä tutkimusta ja koulutusta sekä yritysyhteistyötä hyödyntämällä yritysten osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Meriklusterin TKI-ohjelma toimii yhteistyössä Turun yliopiston MIST-ryhmän ja muiden alaa tutkivien ja kehittävien tahojen kanssa. Yrityksien kanssa tehtävä yhteistyö on keskeisessä asemassa. Turun yliopisto myönsi Brahea-keskukselle strategista rahoitusta alueen meriklusterin kehittämistä varten.

Ota yhteyttä

Kerro meille kehittämistarpeesi, niin teemme yhdessä yrityksesi tarpeita vastaavan kehittämissuunnitelman. Tämä voi olla esimerkiksi uuden liiketoimintamallin kehittäminen, markkina-tutkimus tai taustaselvitys. Osa rahoituksesta voidaan hakea esim. kansainvälisistä rahoitusohjelmista, me hoidamme haun, jolloin yrityksesi välttyy hankebyrokratialta.

Projektipäällikkö
erikoistutkija Tapio Karvonen
puh. 040 779 9482
tapio.karvonen@utu.fi

Ohjelmajohtaja
professori Pasi Malinen
puh. 050 562 4811
pasi.malinen@utu.fi

Asiasana:
Tagit:

​Yhteystiedot

Projektipäällikkö
erikoistutkija Tapio Karvonen
puh. 040 779 9482
tapio.karvonen@utu.fi

Ohjelmajohtaja 
tutkimusjohtaja Pasi Malinen
puh. 050 562 4811
pasi.malinen@utu.fi