in English
 
 
Merenkulun sääntely ja Suomen elinkeinoelämä (MERSU)

MERSU - Merenkulun ympäristösääntely ja Suomen elinkeinoelämä on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke, jossa tuotetaan tietoa kansainvälisen merenkulun ympäristösääntelyn suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista Suomen elinkeinoelämälle sekä arvioidaan vaikutuksia suomalaiseen teknologiakehitykseen erityisesti cleantechin alalla. Lisäksi arvioidaan erityisesti kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa esillä olevien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinojen ja ohjausmekanismien vaikutuksia Suomelle myös talvimerenkulun ja jäävahvistettujen laivojen osalta. Tärkein sääntelykokonaisuus on laivoista aiheutuvien kasvihuonekaasujen (GHG) sääntely sekä IMOn uusien laivojen energiatehokkuuden parantamista koskevat säännöt (EEDI). Kasvihuonekaasujen sääntelyn vaikutuksia Suomen elinkeinoelämälle ei ole aiemmin juuri tutkittu.

Tietoa hyödynnetään Suomen kannanmuodostuksessa kansainvälisiin neuvotteluihin. IMOn ympäristösääntely on maailmanlaajuisesti sitovaa ja koskee kaikkia aluksia, jotka purjehtivat sopimusvaltioiden lippujen alla tai käyvät sopimusvaltioiden satamissa.

Sijainnin sekä talvisten sääolosuhteiden takia Suomen kuljetus- ja logistiikkakustannukset ovat korkeat. Lisääntyvä sääntely aiheuttaa lisäkustannuksia, toisaalta se luo uusia mahdollisuuksia cleantech-teollisuudelle ja uudelle innovatiiviselle ympäristöteknologialle. Lisäksi digitaalisaatio tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan koko kuljetusalaan tehostamalla kuljetusketjua ja lisäämällä laivojen energiatehokkuutta, sekä miehittämättömien alusten ja 3d-tulostuksen lisääntymisen kautta.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Ilmatieteen laitos ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Hankkeen tulokset julkaistaan huhtikuussa 2017.


Lisätietoja hankkeesta
projektipäällikkö Sari Repka, p. 040 801 9206, sari.repka@utu.fi

Asiasana:
Tagit: