in English
 
 
Rikkidirektiivi ja uudet polttoaineet

​Hankkeen tavoitteena on tuottaa ja välittää

  • ajantasaista tietoa rikkidirektiivistä ja uusista polttoaineratkaisuista
  • rikkidirektiivin alueellisista vaikutuksista
  • kustannusten kompensointitavoista
  • rikkidirektiivin voimaantulon tarjoamista uusista liiketoiminta- ja muista mahdollisuuksista

Hankkeessa kartoitetaan toimintamallia sen arvioimiseksi, miten sääntely todellisuudessa vaikuttaa yritysten toimintaan. Tavoitteena on lisätä rikkidirektiiviin liittyvien toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä, ja mahdollistaa erilaisiin toimintastrategioihin liittyvien parhaiden käytäntöjen löytäminen ja soveltaminen negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi alueella. Tavoitteena on tuottaa selvitys mittariston laatimiseksi rikkidirektiivin todellisten vaikutusten arviointiin ja selvitys erilaisista toimintamalleista ja parhaista käytännöistä direktiivin vaikutusten käsittelemiseksi.

Hankkeen aikana järjestetään rikkidirektiiviaiheiset infopäivät Oulussa. Ensimmäinen infopäivä järjestetään 15.4.2014. Toinen infopäivä järjestetään syksyllä, 11.11.2014.

Projektin tuloksia voidaan käyttää yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa erilaisen suunnittelun ja päätöksenteon pohjana sekä apuna erilaisten toimintavaihtoehtojen ja niiden vaikutusten mallintamisessa. Oppilaitokset ja yritykset sekä muut toimijat voivat hyödyntää tuloksia uusien hankkeiden, verkostojen ja aiheeseen liittyvän t&k-yhteistyön pohjana. Osallistujilta, alueen yrityksiltä ja muilta organisaatioilta osallistujilta toivotaan palautetta rikkidirektiiviaiheeseen liittyen ja toimijat pyritään saamaan aktiivisesti mukaan keskusteluun.

Hankkeen tuloksia

Rikkisääntely ja uudet polttoaineet. Parhaat käytännöt, toimintamallit ja vaikutusten  mittaaminen Pohjois-Pohjanmaan näkökulmasta. Raportti. MKK:n julkaisuja B 202, 2015. Linkki raporttiin.

Rikkisääntelyn vaikutukset pohjoisessa muuta Suomea suuremmat - linkki tiedotteeseen.

Tiedotustilaisuuden power point (pdf), päivitetty 12.5.2015.

 

Asiasana:
Tagit:


Lisätietoja hankkeesta:

Riitta Pöntynen  
Projektipäällikkö/ Erikoissuunnittelija 
GSM 040 351 0476   
riitta.pontynen@utu.fi

Paula Lempiäinen
Tutkimusavustaja
GSM 050 412 4145
paula.lempiainen@utu.fi

 

Turun yliopiston Brahea-keskus
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Oulun toimipiste
PL 8900, 90014, Oulun yliopisto