in English
 
 
Seatalk
​​Merenkulun englannin osaamiselle ei ole asetettu muodollisia pätevyysvaatimuksia, vaikka se on alan tunnustettu ammattikieli. Euroopan laajuisesti tarkasteltuna voidaan myös todeta, että tarjolla olevat englannin kielen kurssit eivät vastaa merenkulkuammattien kielen osaamisen vaatimuksia. Alan ammattikielenä merenkulun englannin opetussisältöjä, arviointia ja vertailtavuutta onkin tarpeen yhtenäistää.

MKK on mukana SeaTalk-hankkeessa, jossa tuotetaan yhteiseurooppalaiset merenkulun englannin koulutusmoduulit eri ammattikategorioille. Hanke tukee ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) tavoitteiden toteutumista edistämällä opintojen vastaavuutta ja opiskelijoiden liikkuvuutta ammatillisessa koulutuksessa.

SeaTalk-hanketta koordinoi Centre for Factories of the Future Iso-Britanniasta; muut partnerit tulevat Belgiasta, Bulgariasta, Maltalta, Puolasta, Ruotsista, Sloveniasta, ja Turkista. Hanke saa rahoitusta Euroopan Komissiolta Leonardo da Vinci -ohjelmasta. 
Asiasana:
Tagit: