in English
 
 
Vähähiiliset satamatoiminnot

Vähähiiliset satamatoiminnot -hankkeen tavoitteena on satamien ja sen yhteydessä toimivien yritysten toimintaympäristön edistäminen vähähiiliseen suuntaan edesauttamalla satamatoimintojen eko- ja energiatehokkuutta.

Kiristyvän ympäristölainsäädännön ja uusien säännösten vuoksi uudet vähäpäästöiset polttoaineratkaisut ovat ajankohtainen tutkimusaihe. Viime vuosina perinteisen lainsäädännön rinnalle ovat nousseet myös muut hallinnolliset ja ympäristöpoliittiset ohjauskeinot.

Näiden lisäksi satamat pyrkivät myös itse vapaaehtoisin keinoin vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia kehittämällä esimerkiksi best practices -menetelmiä ja osallistumalla erilaisiin sataman ympäristövaikutuksia vähentäviin toimenpiteisiin.

Hanke saa rahoituksen Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

Hankkeen viralliset nettisivut

Lisätietoja:

Tutkimusasiantuntija Vappu Kunnaala-Hyrkki

p. 0400 280 918, vappu.kunnaala-hyrkki@utu.fi

Projektipäällikkö Olli-Pekka Brunila

p. 040 485 5710, olli-pekka.brunila@utu.fiAsiasana:
Tagit: