in English
 
 
Plan4Blue

Hanke laatii yhdessä virolaisten ja suomalaisten sektoreiden edustajien kuten viranomaiset, järjestöt ja yritykset kanssa tulevaisuuden skenaarioita koskien merenkulkua, kalastusta, energian tuotantoa ja siirtoa sekä soveltuvilla alueilla myös vesiviljelyä ja turismia. Hanke analysoi skenaarioiden toteutumisen ympäristöriskejä ja taloudellista potentiaalia. Myös vaikutusten arvioinnit toteutetaan osallistavassa prosessissa, jotta edistäisimme rajat ylittävää yhteistyötä sektoreiden välillä ja lisäisimme toimijoiden tietämystä vaikutuksista. Tarkastelut toteutetaan Suomenlahden ja Saaristomeren alueella keskittyen erityisesti rajat ylittäviin toimintoihin ja vaikutuksiin. 

Hankkeen loppuvaiheessa tarkastelemme yhdessä merialuesuunnittelusta ja merten suojelusta vastaavien viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa miten tulevaisuuden tilannekuvat ja niiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon merialuesuunnittelussa. Lisäksi hanke edistää rajat ylittävää yhteistyötä merialuesuunnittelun toimijoiden kesken.​​​​Asiasana:
Tagit:

​Lisätietoa:

Riittä Pöntynen
puh. +358040 351 0476
riitta.pontynen@utu.fi