in English
 
 
Turun telakan vaikutukset
Aluetaloudellisia vaikutuksia arvioidaan kolmella tasolla: ensisijaisesti Turun talousalueen mutta myös laajemmin Varsinais-Suomen ja koko Suomen näkökulmasta.
 
Hankkeessa pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti telakan suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia, kuten telakan ja toimittajaverkostoon kuuluvien yritysten liikevaihto-ja työllisyyslukuja ja niiden heijastusvaikutusta muille toimialoille mm. palvelualoille. Lisäksi selvitetään investointien määrää ja telakan toiminnasta kertyviä yhteisö- ja kunnallisverotuloja. Myös uusien teknologioiden kehittämisen kiihdytysvaikutuksia tarkastellaan.
 
Muita käsiteltäviä osa-alueita ovat osaamiseen ja koulutukseen, liikenteeseen ja logistiikkaan sekä mm. asuntomarkkinoihin liittyvät tekijät.
 
Yhteisestä selvityshankkeesta saatava tieto on monipuolisesti hyödynnettävissä mm. viestinnässä, markkinoinnissa ja imagotyössä.
 
 
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätiedot

 
​Tapio Karvonen
Erikoistutkija
p. 040 779 9482
tapio.karvonen@utu.fi