in English
 
 
Merenkulkualan kirjallisuus

Kirjallisuus on luetteloitu Turun yliopiston Volter-tietokantaan, josta on yhteydet myös muihin korkeakoulukirjastoihin.  Kirjasto toimittaa myös kansalliseen Arto-artikkelitietokantaan merenkulun osuuden. Artosta löytyvät myös ulkomaisissa lehdissä olevat Suomen merenkulkua käsittelevät artikkelit.

Merenkulkualan aineisto löytyy tieteenalakirjasto Protoksen Bio-geotieteiden kirjastosta (Lemminkäisenkatu 14-18 A 101).  Merenkulkualan kokoelma koostuu Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) sekä Merenkulun opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistyksen (MOTK) aineistoista.

MKK toimittaa kolmea julkaisusarjaa, yhtä kansainvälistä ja kahta kansallista. Näissä julkaistaan muun muassa omia tutkimusraportteja sekä merkittäviä konferenssiraportteja. Julkaisutoiminnallaan MKK edistää alan yleistä opetusta ja tutkimusta, sillä se julkaisee myös muiden tutkijoiden sekä opiskelijoiden merenkulkualaa käsitteleviä tutkimuksia ja selvityksiä.

Asiasana:
Tagit: