in English
 
 
Eurooppalaisessa lähimerenkulussa on potentiaalia

​Lähimerenkulun edistämiselle on annettu selkeä poliittinen tuki, jota on tuettava tehokkailla toimenpiteillä. DG MOVE (komission liikenteen alan pääosasto) tukee lähimerenkulun verkostoa ja SPC:itä Euroopassa, mutta toimintaan tarvitaan myös rahallista tukea.

Avoimessa kirjeessä ovat mukana seuraavat tahot:

 • CLECAT - European association for forwarding, transport, logistics and customs services
 • ECASBA - The European Community Association of Ship Brokers and Agents 
 • ECSA- the European Community Shipowners’ Associations
 • ECS - the European Shippers' Council
 • ESN - the European Shortsea Network
 • ESPO - the European Sea Ports Association
 • FEPORT - the Federation of European Private Port Operators
 • Interferry 
 • World Shipping Council

Järjestöt painottavat kirjeessään seuraavia seikkoja:

 • Sääntelyn ja hallinnollisen taakan vähentäminen toisi etuja lähimerenkulun sektorille, mutta eurooppalaisen rajattoman merialueen toteuttaminen ei ole edennyt suunnitelmien mukaan. Meritse kuljetettavalla rahdilla ei ole yhteisöstatusta kun se on edennyt 12 merimailin päähän rannikosta.
 • Alusilmoitusmuodollisuuksia koskeva direktiivi astuu voimaan jäsenmaissa 1. kesäkuuta 2015, mutta useat EU-jäsenmaat eivät ole vielä toteuttaneet yhden luukun periaatetta merenkulussa.
 • Kaikkien liikennemuotojen ja yhteyksien pitää olla mahdollisimman tehokkaita ja kestäviä sekä infrastruktuurin että yhteenliittyneiden tietoliikennejärjestelmien avulla. Euroopan komissio perustaa uuden digitaalisen liikenne- ja logistiikkafoorumin.
 • Näille aloitteille olisi turvattava rahoitus Verkkojen Eurooppa - rahoitusvälineestä (Connecting Europe Facility, CEF) , osana Eurooppalaisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämistä. CEF-budjetin suuntaaminen EFSI:lle (Euroopan strategisten investointien rahasto) voi vaarantaa liikenneverkoston prioriteettihankkeiden toteuttamisen.
 • Ecobonuksen kaltainen rahoitus olisi keino tukea lähimerenkulkua
 • Eurooppalainen merenkulkuala tarvitsee uusia osaavia työntekijöitä sekä maalla että merellä. Alan koulutukseen on panostettava.

 

Englanninkielinen kirje kokonaisuudessaan löytyy täältä.

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 4.5.2015 10:50 ,  Päivitetty 4.5.2015 13:52