in English
 
 
Suomen satamat
Suomalaiset satamat ovat tyypillisesti erikoistuneet käsittelemään tiettyjä rahtityyppejä kuten öljyä, irtotavaraa, kappaletavaraa (paperia), autolauttaliikennettä tai kontteja. Suomesta on noin 400 säännöllistä linjayhteyttä Euroopan satamiin.

Useat suomalaiset satamat käsittelevät suuryksikkökuljetuksia. Satamien rautatieyhteydet ovat hyvät ja autokuljetusten sujuvuuteen on kiinnitetty huomiota. Satamista on tiheät linjaliikenneyhteydet Euroopan päämarkkina-alueille. Euroopan ulkopuolelle jatkava liikenne hoidetaan usein ns. feeder -liikenteenä valtamerisatamaan, jolloin syöttöliikenne voidaan hoitaa tehokkaasti tiheillä linjayhteyksillä ja suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvilla aluksilla.
Asiasana:
Tagit: