in English
 
 
Merenkulun tietojärjestelmät

PortNet on valtakunnallinen satamaliikenteen tietojärjestelmä, jonka toiminnasta vastaa Liikennevirasto.  PortNet-järjestelmään syötetään kaikista Suomen satamiin kohdistuvista aluskäynneistä seuraavat tiedot: alusilmoitus, lasti-ilmoitus, vaarallisen lastin ilmoitus, alusjäteilmoitus tai tieto alusjätepoikkeusluvasta.

Ilmoitustiedot aluskäynneistä ja vaarallisesta lastista annetaan 24 tuntia ennen aluksen saapumista suomalaiseen satamaan. Lasti-ilmoitus tulee antaa viimeistään tunnin kuluessa aluksen kiinnittymisestä.

Portnetin pääasialliset toimijat ovat:

  • Laivameklarit (tallentavat kaikki ilmoitustiedot)
  • Tulliviranomaiset (tarkistavat kaikki ilmoitustiedot)
  • Satamat (käyttävät tietoja laskutuksessa ja tilastoinnissa ja vaarallisten aineiden kuljetusten seurannassa)
  • Merenkulkuviranomaiset (käyttävät tietoja liikenteen seurantaan)
  • Merivartiosto (käyttää tietoja alusliikenteen valvontaan)
  • Huolintaliikkeet ja satamaoperaattorit (kyselevät alusten aikataulutietoja)

Lisätietoja: PortNet

Alusten automaattinen seurantajärjestelmä (Automatic Identification System, AIS) on järjestelmä, jonka avulla on mahdollista saada reaaliajassa ja laajalta alueelta tarkkaa tietoa aluksista ja niiden liikkeistä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on määrännyt järjestelmän pakolliseksi kaikille aluksille, joiden bruttovetoisuus on vähintään 300 tonnia. Liikenneviraston alaisuudessa toimivat alusliikennekeskukset (Vessel Traffic Services, VTS) käyttävät tietoa alusten tunnistamiseen ja niiden sijainnin määrittämiseen.

AIS-järjestelmä parantaa merenkulun turvallisuutta. AIS-järjestelmä perustuu VHF-taajuudella toimivaan radiolaitteeseen. AIS on pakollinen bruttovetoisuudeltaan yli 300 tonnin aluksille. AIS-lähetin lähettää muutamien sekuntien välein aluksen sijainnin, suunnan ja nopeuden muille lähialueen aluksille ja kansallisille viranomaisille. 

Lisätietoja: alusliikennepalvelut


GOFREP  

Meriliikenteen kasvu lisää merionnettomuuksien riskiä. IMOn hyväksymä GOFREP (Gulf of Finland Reporting) on Suomenlahdella käytössä oleva pakollinen ilmoitusjärjestelmä. Jokaisella bruttovetoisuudeltaan yli 300 tonnin aluksella on velvollisuus ilmoittaa reittinsä ja mahdollinen vaarallinen lasti, joko ennen
saapumistaan alueelle tai lähtiessään alueella sijaitsevasta satamasta. Alusten on annettava täydellinen ilmoitus (Full Report) lähtiessään alueella sijaitsevasta satamasta tai viimeistään saapuessaan raportointialueelle. Aluksia rohkaistaan myös päivittämään AIS-tietonsa ennen saapumistaan Suomenlahdelle, koska suurin osa täydellisen ilmoituksen tiedoista voidaan kerätä suoraan AIS-tiedosta. Lisätietoja voidaan antaa muilla keinoin, kuten sähköpostitse, puhelimitse, VHF-radiolla tai faxilla. Raportti annetaan vastuussa olevalle  meriliikennekeskukselle joko Tallinnassa, Helsingissä tai Pietarissa.

Lisätietoja: GOFREP


Asiasana:
Tagit: