in English
 
 
Merenkulun teemapalkinto
Palkinnolla halutaan huomioida sellainen henkilö tai taho, joka on
  • parantanut merenkulun toimintaedellytyksiä
  • lisännyt merenkulun arvostusta
  • kehittänyt yhteistyötä ja/tai
  • lisännyt ulkoista näkyvyyttä.
Palkinnon myöntämisestä päättävät Viking Line Abp, Tallink Silja Oy, Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, Suomen Merimies-Unioni SMU ry – Finlands Sjömans-Union FSU rf, Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry, Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinsbefälsförbund ry ja Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.
Asiasana:
Tagit: