in English
 
 
Merenkulkualan erikoistumiskoulutus

MKK on koordinaattorina Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit (Meri-Erko) projektissa missä suunnitellaan 30- 60 op. laajuinen, uusimpaan tietoon ja osaamiseen perustuva koulutusmalli meriteollisuudesta, merenkulkutaloudesta ja logistiikasta alalla toimivien yritysten kanssa.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka työtehtävissään ovat sijoittuneet merikuljetusten pariin. Meriklusterin ammateissa toimivilla on pääsääntöisesti kaupallinen tai tekninen perustutkinto eikä henkilöstöjoustoa tapahdu riittävästi meritekniikan ja kaupallisen- /logistiikanalan työntekijöiden välillä. Yhteisen erikoistumiskoulutuksen avulla siirtyminen tarpeen mukaisesti eri toimialojen välillä helpottuu.

Erikoistumiskoulutus tarjoaa yliopistollisen koulutusväylän, joka tällä hetkellä puuttuu alan koulutuskentästä. Yrityksille koulutus antaa mahdollisuuden pätevöittää henkilökuntaansa tämän erityisalan toimintoihin. Samalla varmistetaan yliopistokoulutetun, ammattitaitoisen henkilöstön saaminen merenkulkualalle. Alalla jo toimiville koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden lisäkouluttautua alallaan.

Lue lisää

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Eija Velin, puh. 050 531 1600, eija.velin@utu.fi

 

Asiasana:
Tagit: