in English
 
 
Oppimateriaalit

Merilogistiikan ympäristövaikutukset

Merilogistiikan ympäristövaikutukset -koulutuksen luentotallenteet ja -materiaali on tilattavissa itseopiskelua varten.

Koulutus tutustuttaa osallistujat merilogistiikan ympäristövaikutusten perusteisiin ja antaa osallistujille kokonaiskuvan asiasta. 

Tallenteet ovat hyödyllisiä varustamoille, satamille, teollisuudelle, viranomaisille ja muille toimijoille, joiden tulee huomioida ja olla tietoinen merilogistiikan ympäristövaikutuksista. Erityisen hyvin ne sopivat aiheen perustietopaketista kiinnostuneille ja alalla työskentelyn aloittaneille.

esite_luentotallenteet.pdf

Tallenteet voi tilata suunnittelija Talvikki Välimaalta, puh. 02-333 8187, talvikki.valimaa@utu.fi ja niiden hinta on 220 €

 

MarEng Plus - Maritime English Learning Tool

 
Asiasana:
Tagit: