in English
 
 
Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan kokoonpano:

Puheenjohtaja
Christian Ramberg, Turun Satama Oy

Jäsenet

Hans Berg, Cargotec Finland Oy
Ari Dufvelin, Neste Shipping Oy
Kari Hannus, Porin kaupunki
Hannu Honka, Åbo Akademi
Risto Kalliola, Turun yliopisto, maantieteen laitos
Kimo Kostiainen, Suomen varustamot ry – Rederierna i Finland
Reijo Krook, Finnlines Oyj
Nina Kujala, Pietarsaaren satamalaitos
Timo Laaksonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Juha Mutru, Satamaoperaattorit ry
Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliitto
Anita Mäkinen, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
Jussi Mälkiä, Meriaura Oy
Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy
Lauri Ojala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Pekka Partanen, Suomen Laivanpäällystönliitto ry
Veli-Jukka Pennala, Merivoimat
Tuomas Routa, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
Merja Salmi-Lindgren, Meriteollisuusyhdistys ry
Eve Tuomola, Helsingin Satama
Raija Viljanen, Huoltovarmuuskeskus
Olof Widén, Suomen varustamot ry
Leif Wikström, Suomen Konepäällystöliitto
Simo Zitting, Suomen Merimiesunioni

Tiedustelut neuvottelukuntaan liittyen
Sakari Kajander, puh. 040 779 9481​, sakari.kajander@utu.fi

Asiasana:
Tagit: