Opettajien erikoistumiskoulutus edistää ammatillista kehittymistä

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta järjestää opettajien erikoistumiskoulutukset:

  1. Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä 60 op
  2. Kouluhyvinvointi 60 op
  3. Monikulttuurisuus opetustyössä 30 op

Turun yliopisto on mukana myös Tampereen, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen kanssa Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa 30 op -erikoistumiskoulutuksen toteuttamisessa.

Kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämät ensimmäiset opettajien erikoistumiskoulutukset alkoivat vuonna 2016 ja seuraavat vuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2019 alkavista koulutuksista tiedotetaan tällä verkkosivulla.

Erikoistumiskoulutukset kestävät noin 1,5 vuotta ja ne suoritetaan osana omaa työtä. Koulutukset rakennetaan vahvasti nykyisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on koko alan kehittäminen.

Koulutuksien tavoitteena on, että opettajan erikoistumiskoulutuksessa saama tieto ja osaaminen hyödyntävät koko työyhteisöä. Jokainen koulutukseen osallistuva saa tuekseen sekä akateemisen että työelämän ohjaajan, jotka auttavat koulutettavaa soveltamaan saamansa tietoa oman työyhteisönsä hyväksi.

Asiasana:
Tagit:

​Opettaja - kouluttaudu digiympäristöjen erikoisasiantuntijaksi! 

Hakuaika keväällä 2019 alkavaan Digi-erikoistumiskoulutukseen on 3.12.2018-4.2.2019. Lue lisää ja hae!