Opettajien erikoistumiskoulutus edistää ammatillista kehittymistä

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta järjestää opettajien erikoistumiskoulutukset:

  1. Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä 60 op
  2. Kouluhyvinvointi 60 op
  3. Monikulttuurisuus opetustyössä 30 op

Ensimmäiset opettajien erikoistumiskoulutukset alkoivat vuonna 2016 aikana. Toinen Digiympäristö-erikoistumiskoulutus alkoi maaliskuussa 2017, toinen Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutus elokuussa 2017. Keväällä 2018 alkavan Digiympäristö-erikoistumiskoulutuksen hakuaikaa on jatkettu: haku päättyy 5.2.2018. Klikkaa vieressä olevaa linkkiä! Seuraavaan Monikulttuurisuus-erikoistumiskoulutukseen järjestetään haku keväällä 2018.

Erikoistumiskoulutukset kestävät noin 1,5 vuotta ja ne suoritetaan osana omaa työtä. Koulutukset rakennetaan vahvasti nykyisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on koko alan kehittäminen.

Koulutuksien tavoitteena on, että opettajan erikoistumiskoulutuksessa saama tieto ja osaaminen hyödyntävät koko työyhteisöä. Jokainen koulutukseen osallistuva saa tuekseen sekä akateemisen että työelämän ohjaajan, jotka auttavat koulutettavaa soveltamaan saamansa tietoa oman työyhteisönsä hyväksi.

Digiympäristö- ja Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksien hinta on 50 euroa/op eli yhteensä 3 000 euroa ja Monikulttuurisuus-erikoistumiskoulutuksen hinta on 60 euroa/op eli yhteensä 1 800 euroa. Maksun voi maksaa useammassa erässä ja kustannukset voi jakaa useamman maksajan kesken.

Asiasana:
Tagit: