Kouluhyvinvoinnin vahvistaminen osallisuutta kehittämällä

"
Koulutuksen myötä olen työstänyt myös omaa ammatillista identititeettiäni ja pohtinut paljon omaa tapaani tehdä töitä. Pystyn paremmin määrittelemään oman työnkuvani ja vastuuni ja minulla on paremmat taidot nähdä oma roolini työyhteisössämme." 

"Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka antoisaa ja voimaannuttavaa koulutukseen osallistuminen on ollut. Yleensä lähden lähijaksoilta kotiin ”aivan pähkinöinä” eli pää täynnä ajatuksia ja uusia ideanpoikasia."​

Oppilaiden psyykkisen ja fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin asiat nousevat vahvoina esille oppilashuoltolaissa ja asetuksissa, uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa, lapsi- ja nuorisopoliittisessa kehittämisohjelmassa ja muissa ajankohtaisissa asiakirjoissa. Mitä nämä tarkoittavat koulun arjessa, miten opettaja voi auttaa psyykkisesti oireilevaa lasta tai nuorta, mistä asioista kollegalle saa kertoa, miten tehdä yhteistyötä lastensuojelun ammattilaisten kanssa ja miten koulusta saadaan ympäristö, jossa paitsi oppilaat myös opettajat voivat hyvin?

Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja osaa tunnistaa psykososiaaliseen hyvinvointiin, osallisuuteen ja eriarvoistumiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä prosesseja ja mekanismeja. Hän tuntee tieteellisen tutkimuksen tuottamaan evidenssiin pohjautuvat menetelmät ja välineet ja hänellä on korkeatasoiset taidot organisoida ja toimia osana moniammatillista asiantuntijayhteistyötä, jonka tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteen tunnistaminen ja oppilaiden negatiivisten kehityspolkujen suunnan muuttaminen.

Koulun kehittämisen näkökulmasta teeman keskeistä sisältöä on perehtyminen siihen, miten psykososiaalisen hyvinvoinnin haasteet ja myönteisen kehityksen tukemisen tarpeet vaikuttavat koulun tasolla opetuksen suunnitteluun ja opetusjärjestelyihin, koulun johtamiseen ja työyhteisön dynamiikkaan.

Yhteiskunnallinen ja koulutuspoliittinen taso merkitsee eriarvoistumiseen johtavien sosiaalisten, emotionaalisten ja vuorovaikutuksellisten mekanismien tarkastelua koulutukseen ja yhteiskuntaan vaikuttavina ilmiöinä.

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut on kouluelämän hyvinvointiosaamisen asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman koulunsa ja kuntansa lisäksi myös kansalliseen kehittämistyöhön ja kansainvälisiin koulutustehtäviin.

Asiasana:
Tagit: