in English
 
 
Fästingforskare vill ha fästingprover

​Insamlingen har avslutats. Tack till alla som deltagit!

Taigapunkin esiintymisalueet täsmentyivät

Taigafästingen är mer utbredd än man tidigare har trott (Svenska YLE 6.10.2015)

 

I Finland förekommer två för människan skadliga fästingarter: den vanliga fästingen (Ixodes ricinus) och taigafästingen (Ixodes persulcatus). Taigafästingen och den vanliga fästingen ser lika ut för blotta ögat och dom kan leva på samma områden i naturen. Båda har samma värddjur: vilda däggdjur, husdjur och människor.

Taigafästingen har kommit till Finland österifrån.

Forskare vid universitetet i Åbo ber allmänheten lämna in fästingprover för att fastställa taigafästingens utbredning. En fästing som hittats på den egna huden eller på ett djur kan till exempel förpackas i folie. En ca 10cm x 10 cm bit folie viks itu, fästingen placeras i mitten och de tre öppna kanterna sluts genom att vika. 

 – Det är också viktigt att bifoga uppgifter om huruvida fästingen hittats på en människa eller ett djur, vilken djurart om så är fallet, datumet, och den troliga platsen där fästingen fastnat. Vi behöver också avsändarens kontaktuppgifter, gärna också epost eller telefon, de behandlas konfidentiellt och används inte för marknadsföring, säger amanuens Ritva Penttinen som koordinerar fästingforskningen.

Fästingarna artbestäms vid universitetet. Forskarna kan identifiera en fästing även om den sugit en små mängd blod, men fästingar som redan svullit till en ärtas storlek lönar det sig inte att skicka. Förutom att fästingen artbestäms är det möjligt att dess fästingburna patogener identifieras senare. Fästingar samlas från maj till september.

Varje person som hittar en taigafästing meddelas personligen om upptäckten. De som inte får ett svarsmeddelande vet att de hittat en vanlig fästing. Nya förekomster av taigafästingen publiceras på projektets webbsida www.puutiaiset.fi

Zoologiska museet ordnar utlottning bland alla avsändare en gång i månaden. Som pris kan man bl.a. få Åbo universitets UTUshop-produkter.


Situationen 4.5.2016: 6636 försändelser
Insamlingen har avslutats. Tack till alla som deltagit!

Asiasana:
Tagit:


  1. ​Förpacka en fästing eller flera fästingar i folie. Fästingen får vara levande eller död, men en fästing som hunnit suga mycket blod lönar det sig inte att skicka.

  2. Bifoga uppgifter: hittades fästingen på en människa eller ett djur, vilken djurart, uppskattad plats där fästingen fastnat, kommun, stadsdel/tätort, datum och avsändarens kontaktuppgifter (gärna också epost eller telefon). Kontaktuppgifterna är konfidentiella och används inte för marknadsföring.

  3. Skicka i ett kuvert försedd med frimärke till: Fästingar, Zoologiska museet, 20014 Åbo universitetet

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

 Tilaa RSS:
RSS
Seuraa meitä: 
   
© Turun Yliopisto