in English
 
 
Kaisa Vähähyyppä lahjoittaa kirjakokoelman matematiikan ja tilastotieteen laitokselle

​Turun yliopistosta aikanaan matematiikan opettajaksi valmistunut Kaisa Vähähyyppä innostui opettaessaan viihdyttävän matematiikan edustajana pidetyn Martin Gardnerin teksteistä. Vähähyyppä hyödynsi Gardnerin tekstejä opetuksessaan ja totesi niiden tuovan kiinnostavia näkökulmia myös opiskelijoille.

Vähähyyppä on kerännyt vuosien varrella kokoelman matemaattista kirjallisuutta, joka pitää sisällään erityisesti viihteellisen matematiikan piiriin lukeutuvia teoksia. Vähähyyppä haluaa nyt lahjoittaa kokoelman entisen opinahjonsa Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselle.

– Matematiikkaanhan ei ole niin sanottua kuninkaan tietä, eli nopeaa väylää osaamiseen. Matematiikan opettajiksi opiskelevat tarvitsevat vahvat perustiedot formaalista matematiikasta, mutta heidän täytyisi myös löytää keinoja saada omat oppilaansa peruskoulussa ja lukiossa innostettua matemaattisen ajattelun pariin. Eräs keino motivointiin on tutustuttaa opiskelijat niin sanotun hauskan tai viihdyttävän matematiikan kautta matematiikan maailmaan. Gardner oli eräs tunnetuimpia tämän matematiikan esille tuojia, sanoo professori Tero Harju.

Vähähyypän toiveena on, että kirjoja käytettäisiin nimenomaan matematiikan opettajiksi suuntaavien opetuksessa. Lahjoitettavat teokset käsittelevät matematiikkaa joko erilaisten pulmien tai muiden innostavien sovellusten kautta.

Vähähyyppä on juuri jäämässä pois ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin tehtävästä ja eläköitymässä asteittain. Aiemmin hän on toiminut opettajan tehtävien lisäksi muun muassa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa, Tiedekeskus Heurekassa, Tekniikan museossa ja Opetushallituksessa.

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 14.9.2017 14:20 ,  Päivitetty 14.9.2017 14:22