in English
 
 
JOO-opinnot muiden korkeakoulujen opiskelijoille
Muiden yliopistojen ja turkulaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat hakea joustavaa opinto-oikeutta (JOO) lähes kaikille tiedekunnan tarjoamille opintojaksoille. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

 

Opiskeluoikeus myönnetään opetuksen järjestävän laitoksen harkinnan ja resurssien mukaan. Pääsääntöisesti JOO-opintoihin ei ole erillistä hakua, mutta joidenkin kurssien osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan:

  •  Biologian aineenopettajan pätevyyden antaviin opintoihin on erillinen haku.
  • Maantieteen aineenopettajan pätevyyden antaviin opintoihin on erillinen haku. Myös muiden sivuainekokonaisuuksien opiskeluoikeutta on haettava kirjallisesti. Yksittäisille kursseille voi hakea JOO-oikeutta ilman erillistä hakua. 
  • Ympäristötieteen opiskelijat valitaan syyslukukauden alussa järjestettävän kurssin suoritusten perusteella. 

 JOO-opiskeluoikeuden hakeminen

 JOO-opintoihin on jatkuva haku, mutta hakemuksen on oltava perillä viimeistään kuukautta ennen opintokokonaisuuden tai kurssin alkamista. Hakemukseen on merkittävä kaikkien haettavien opintojaksojen nimi ja tunnus. Tarvittavat tiedot löytyvät tiedekunnan opinto-oppaasta. 

Hakeminen tapahtuu Joopas-palvelussa. Jos kotiyliopistosi ei käytä sähköistä palvelua, tulee sinun toimittaa kotiyliopiston puoltama hakemus postitse osoitteeseen: Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Lomakkeen voi tulostaa osoitteesta: www. joopas.fi.

 JOO-opiskeluoikeuden myöntäminen

Opiskeluoikeus voidaan myöntää vain kotiyliopiston puoltamiin opintoihin. Opinto-oikeus koskee vain niitä opintojaksoja, jotka mainitaan päätöksessä.

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse ilmoittautua opiskelijaksi erikseen. Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalvelut toimittaa sinulle käyttäjätunnuksen, jonka avulla voit kirjautua opiskelijatietojärjestelmään ja ilmoittautua kursseille. Opintojen päättyessä saat opintosuoritusotteen opiskelija- ja hakijapalveluista.

Mikäli joustavaa opinto-oikeutta ei myönnetä, voit silti anoa tiedekunnalta erillistä opiskeluoikeutta.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Erilliset opinnot ovat maksullisia.

Asiasana:
Tagit: