in English
 
 
Sivuaineopinnot

Luonnontieteellisen alan kandidaatin tutkintoon tulee suorittaa joko kaksi 25 opintopisteen laajuista sivuainetta tai yksi 60 opintopisteen laajuinen sivuaine. Ylempään tutkintoon ei kuulu sivuaineita lukuun ottamatta mahdollisia opettajan pedagogisia opintoja. 

Teknillistieteellisillä aloilla kandidaatin tutkinnon sivuaineen laajuus on vähintään 20 op sekä alemmassa että ylemmässä tutkinnossa.

Turun yliopiston sivuainetarjonnan ja muut opintokokonaisuudet löydät opinto-oppaasta.

Lisätietoa Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan  tarjoamista sivuainekokonaisuuksista löytyy myös oppiaineiden omilta verkkosivuilta, joille pääset Koulutustarjonta-pääsivulta.

 


   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Asiasana:
Tagit: