in English
 
 
Sivuaineopinnot

Luonnontieteellisen alan kandidaatin tutkintoon tulee suorittaa joko kaksi 25 opintopisteen laajuista sivuainetta tai yksi 60 opintopisteen laajuinen sivuaine. Ylempään tutkintoon ei kuulu sivuaineita lukuun ottamatta mahdollisia opettajan pedagogisia opintoja. 

Teknillistieteellisillä aloilla kandidaatin tutkinnon sivuaineen laajuus on vähintään 20 op sekä alemmassa että ylemmässä tutkinnossa.

Tutkintovaatimusten mukaiset sivuaineopinnot on ilmoitettu opetussuunnitelmassa. Monissa tutkinto-ohjelmissa voi valita sivuaineeksi myös sellaisten aineiden opintokokonaisuuksia, joita ei mainita opinto-oppaassa.

Lisätietoa oppiaineiden tarjoamista sivuainekokonaisuuksista löytyy myös oppiaineiden omilta verkkosivuilta, joille pääset Koulutustarjonta-pääsivulta.

Muiden tiedekuntien tarjoamat sivuaineopinnot
Asiasana:
Tagit: