in English
 
 
Koulutustarjonta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa on 11 kandidaatin ja 21 maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa. Ohesta löydät linkit koulutusten omille sivuille. Hausta saat lisätietoa Hakeminen ja opiskelijavalinta sivulta. 

Kandidaatin tutkintoon johtavat ohjelmat 2019

Luonnontieteiden a​la 

Tietojenkäsittelytieteet sekä tekniikan alat​

Maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon johtavat ohjelmat 2019

Luonnontietei​​den ala​

Tietojenkäsittelytieteet sekä teknii​kan alat

Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat

 

Kansainväliset kaksoistutkinnot

 Tietotekniikan ja elintarvikekehityksen opiskelijat voivat suorittaa kansainvälisen kaksoistutkinnon. Opiskelijat valitaan englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan ja osa opiskelusta tapahtuu kiinalaisessa yhteistyöyliopistossa. Valmistuessaan opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista yliopistoista. Kaksoistutkinto-ohjelmiin ei voi hakea yhteisvalinnassa.
Asiasana:
Tagit: