in English
 
 
Erilliset opinnot

Voit hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta, jos haluat täydentää tutkintoasi tai tarvitset lisäopintoja ammattipätevyytesi lisäämiseksi. Suoritusoikeus voidaan myöntää lähes kaikkiin tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin ja -kokonaisuuksiin. Opintojaksot on kuvattu tiedekunnan opinto-oppaassa. 

Erillisen opiskeluoikeuden saanut opiskelija osallistuu normaaliin opetukseen. Opetus järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8-16. Etä- ja verkko-opintoja voi suorittaa vain avoimessa yliopistossa.

Erilliset opinnot ovat maksullisia

Erillisiä opintoja suorittamaan hyväksytyiltä peritään ilmoittautumisen yhteydessä kertamaksu. Maksut ovat 1.8.2015 alkaen (valtioneuvoston asetus 1436/2014):

  • Yksittäiset opintojaksot 15 euroa / opintopiste.
  • Perusopintokokonaisuus 250 euroa.
  • Aineoopintokokonaisuus 350 euroa.
  • Syventävä opintokokonaisuus 600 euroa.
  • Opinto-oikeuden jatkoaika yhdeksi vuodeksi 50 euroa. 

Jos olet suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot, on opetettavan aineen pätevyyden tuottavien opintojen suorittaminen maksutonta. Aineenopettajan pätevyyteen tarvittavat opintojaksot mainitaan opinto-oppaassa.

Tiedekunnassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla on oikeus täydentää tutkintoaan maksutta kolmen lukuvuoden ajan. Tutkintoa täydentävien ei tarvitse hakea erillistä opiskeluoikeutta.

Erillisen opinto-oikeuden hakeminen

Erillisiin opintoihin on jatkuva haku, mutta hakulomake tulee palauttaa viimeistään kuukautta ennen haettavan opintojakson tai -kokonaisuuden alkamista. Biologian ja maantieteen aineenopettajan pätevyyden antaviin opintoihin on haettava myös sivuaineen suoritusoikeutta huhtikuun loppuun mennessä.

Voit hakea erillistä opinto-oikeutta palauttamalla oheinsen lomakkeen liitteineen osoitteeseen: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto (käyntiosoite: Yliopistonmäki, Quantum 2. kerros). Yhdellä lomakkeella voit hakea opinto-oikeutta vain yhden laitoksen järjestämiin opintoihin.

  • Jos hakemuksen perusteena on ammattipätevyyden lisääminen, tulee liitteenä toimittaa selvitys siitä, miten opinnot liittyvät kelpoisuuteen tai ammattiin.
  • Jos sinulla on aiempia opintoja samasta aineesta, tulee hakemukseen liitteenä hyvä toimittaa opintosuoritusote.

Päätös opinto-oikeudesta

Tieto päätöksestä ja mahdollisesta opintomaksusta lähetetään lomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Suoritusoikeus rajoittuu vain niihin opintojaksoihin, joihin erillinen opiskeluoikeus on myönnetty. Opinto-oikeus on voimassa enintään kolme lukuvuotta.

HUOM! Opiskeluoikeus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun opintomaksusta on toimitettu kuitti Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluihin (Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto).
​​​​​​​​​​​

Asiasana:
Tagit: