in English
 
 
Erilliset opinnot

Voit hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta, jos haluat täydentää tutkintoasi tai tarvitset lisäopintoja ammattipätevyytesi lisäämiseksi. Suoritusoikeus voidaan myöntää lähes kaikkiin tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin ja -kokonaisuuksiin. Opintojaksot on kuvattu tiedekunnan opinto-oppaassa. 

Erillisen opiskeluoikeuden saanut opiskelija osallistuu normaaliin opetukseen. Opetus järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8-16. Etä- ja verkko-opintoja voi suorittaa vain avoimessa yliopistossa.

Erilliset opinnot ovat maksullisia

Erillisiä opintoja suorittamaan hyväksytyiltä peritään ilmoittautumisen yhteydessä kertamaksu. Maksut ovat 1.8.2015 alkaen (valtioneuvoston asetus 1436/2014):

  • Yksittäiset opintojaksot 15 euroa / opintopiste.
  • Perusopintokokonaisuus 250 euroa.
  • Aineopintokokonaisuus 350 euroa.
  • Syventävä opintokokonaisuus 600 euroa.
  • Opinto-oikeuden jatkoaika yhdeksi vuodeksi 50 euroa. 

Jos olet suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot, on opetettavan aineen pätevyyden tuottavien opintojen suorittaminen maksutonta. Aineenopettajan pätevyyteen tarvittavat opintojaksot mainitaan opinto-oppaassa.

Tiedekunnassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla on oikeus täydentää tutkintoaan maksutta kahden lukuvuoden ajan. Tutkintoa täydentävien ei tarvitse hakea erillistä opiskeluoikeutta.

Erillisen opinto-oikeuden hakeminen

Erillisiin opintoihin on jatkuva haku, mutta hakulomake tulee palauttaa viimeistään kuukautta ennen haettavan opintojakson tai -kokonaisuuden alkamista. Biologian ja maantieteen aineenopettajan pätevyyden antaviin opintoihin on haettava myös sivuaineen suoritusoikeutta huhtikuun loppuun mennessä.

Voit hakea erillistä opinto-oikeutta palauttamalla oheisen lomakkeen liitteineen osoitteeseen: Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, 20014 Turun yliopisto (käyntiosoite: Yliopistonmäki, Natura 1krs) tai lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen opo-ml(a)utu.fi. 

  • ​Yhdellä lomakkeella voit hakea opinto-oikeutta vain yhden laitoksen järjestämiin opintoihin.
  • Jos hakemuksen perusteena on ammattipätevyyden lisääminen, tulee liitteenä toimittaa selvitys siitä, miten opinnot liittyvät kelpoisuuteen tai ammattiin.
  • Jos sinulla on aiempia opintoja samasta aineesta, tulee hakemuksen liitteenä toimittaa opintosuoritusote.

Päätös erillisestä opinto-oikeudesta

Tieto päätöksestä ja mahdollisesta opintomaksusta lähetetään lomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Jos päätös on myönteinen, tulee opiskeluoikeus voimaan vasta sen jälkeen, kun olet maksanut opinnot päätöksen mukana lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. 

Suoritusoikeus rajoittuu vain niihin opintojaksoihin, joihin erillinen opiskeluoikeus on myönnetty. Opinto-oikeus on voimassa enintään kolme lukuvuotta.​​ Suoritettua maksua ei palauteta, vaikka et olisi osallistunut opetukseen.​

Asiasana:
Tagit: