in English
 
 
Perustutkintoon johtavat opinnot

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa perustutkintona luonnontieteiden kandidaatin (LuK), tekniikan kandidaatin (TkK), filosofian maisterin (FM) tai diplomi-insinöörin tutkinnon (DI). 

Uudet opiskelijat valitaan yhteen kymmenestä alempaan tutkintoon johtavista tutkinto-ohjelmista. Joissain tutkinto-ohjelmissa opetus eriytyy eri pääaineisiin jo alemman tutkinto-ohjelman aikana.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla on oikeus jatkaa opintoja yhdessä niistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavista ohjelmista, jotka on kytketty kyseiseen alempaan tutkintoon (ks. alla oleva taulukko). Osa ylempään tutkintoon johtavista tutkinto-ohjelmista on englanninkielisiä.

​ALEMPAAN TUTKINTOON
JOHTAVAT TUTKINTO-​​OHJELMAT​ 2
017

​​​YLEMPÄÄN TUTKINTOON
JOHTAVAT TUTKINTO-​OHJELMAT 2017

Biokemia ​(LuK)​
Biok​emia (FM)
Digital Health and Life Sciences*  (FM)
Elintarvikekemia (FM)
​Fysiologia ja genetiikkka (FM)
Molecular Biotechnology and Diagnostics (FM)
Molekulaarinen kasvibiologia ja bioenergetiikka (FM)
Biologia (LuK)
Ekologia ja evoluutiobiologia​ (FM)
​Fysiologia ja genetiikka (FM)
Biologian opettaja (FM)
​Molekulaarinen kasvibiologia ja bioenergetiikka (FM)
Digital Health and Life Sciences* (FM)
Biotekniikka (TkK)
​Biotekniikka ​(DI)
​Food Development (DI)
Fysikaaliset tieteet (Luk)
Fysiikka (FM)
​Teoreettinen fysiikka (FM)
​Fysiikan opettaja (FM)
Astronomy and Space Physi​cs​ (FM)
​Materials Science (FM)
Geologia (LuK) Geologia ​(FM)
Kemia (LuK)
Kemia ​(FM)
​Kemian opettaja (FM)
​Materials Science (FM)​
Maantiede (LuK)​

​​Maantiede ​(FM)​​

Matematiikka ja tilastotiede (LuK)
​Matematiikka (FM)
​Tilastotiede (FM)
Information Security and Crypto​graphy​* (FM/DI)
Tietojenkäsittelytieteet (LuK)
Tietojenkäsittelytieteet ​(FM)
​Digital Health and Life Sciences* (FM)​
Tietotekniikka ​(TkK)
Tietotekniikka (DI)
Information Security and Crypto​graphy​* (FM/DI)
​Embe​dded Computing​ (DI)
Tietojenkäsittelytieteet ​(FM)
Digital Health and Life Sciences* ​(FM)

 *) Tutkinto-ohjelmassa on eri pääaineita. Pääaineen valintaan vaikuttaa alemman tutkinnon sisältö.

Aineenopettajakoulutus

Tiedekunnassa voit opiskella matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen aineenopettajaksi. Opettajan pätevyyden voi saada myös tietojenkäsittelytieteissä. Aineenopettajankoulutukseen ei ole suoraa hakua.

Erilliset sivuainekokonaisuudet

​​​
Asiasana:
Tagit: