in English
 
 
Perustutkintoon johtavat opinnot

Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa voi suorittaa perustutkintona luonnontieteiden kandidaatin (LuK), tekniikan kandidaatin (TkK), filosofian maisterin (FM) tai diplomi-insinöörin tutkinnon (DI). 

Uudet opiskelijat valitaan yhteen kymmenestä alempaan tutkintoon johtavista tutkinto-ohjelmista. Joissain tutkinto-ohjelmissa opetus eriytyy eri pääaineisiin jo alemman tutkinto-ohjelman aikana. Ylempään tutkintoon johtava tutkinto-ohjelma valitaan alemman tutkinnon valmistumisen yhteydessä.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla on oikeus jatkaa opintoja yhdessä niistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavista ohjelmista, jotka on kytketty kyseiseen alempaan tutkintoon (ks. alla oleva taulukko). Tiettyyn ylempään tutkinto-ohjelmaan siirtymisen edellytyksenä saattaa olla kandidaatin tutkinnon suorittaminen tietyn sisältöisenä. Osa ylempään tutkintoon johtavista tutkinto-ohjelmista on englanninkielisiä.

​ALEMPAAN TUTKINTOON
JOHTAVAT TUTKINTO-​​OHJELMAT​ 2017-2
018

​​​YLEMPÄÄN TUTKINTOON
JOHTAVAT TUTKINTO-​OHJELMAT 2017-2018

Biokemia ​(LuK)​
Molekulaarinen solubiologia (FM)
Digital Health and Life Sciences: Bioinformatics / Molecular Systems Biology  (FM)
Elintarvikekemia (FM)
​Fysiologia ja genetiikka (FM)
Biomedical Sciences: Molecular Biotechnology and Diagnostics (FM)
Molekulaarinen kasvibiologia ja bioenergetiikka (FM)
Biologia (LuK)
Ekologia ja evoluutiobiologia​ (FM)
​Fysiologia ja genetiikka (FM)
Biologian opettaja (FM)
​Molekulaarinen kasvibiologia ja bioenergetiikka (FM)
​Molekulaarinen solubiologia (FM)
Digital Health and Life Sciences: Bioinformatics / Molecular Systems Biology (FM)
Biotekniikka (TkK)
​Biotekniikka ​(DI)
​Food Development (DI)
Fysikaaliset tieteet (Luk)
Fysikaaliset tieteet
​Physical and Chemical Sciences: Materials Physics / Theoretical Physics / Astronomy and Space Physics (FM)
Geologia (LuK) Geologia ​(FM)
Kemia (LuK)
Kemia ​(FM)
​Kemian opettaja (FM)
​Physical and Chemical Sciences: Materials Chemistry (FM)
​Biomedical Sciences: Medicinal and Radiopharmaceutical Chemistry (FM)​
Maantiede (LuK)​

​​Maantiede ​(FM)​​

Matematiikka ja tilastotiede (LuK)
​Matematiikka (FM)
​Tilastotiede (FM)
Information Security and Crypto​graphy​: Cryptography and Data Security (FM)
Tietojenkäsittelytieteet (LuK)
Tietojenkäsittelytieteet ​(FM)
​Digital Health and Life Sciences: Bioinformatics / Health Technology (FM) / Medical Analytics and Health Internet-of-Things (DI)​
Tietotekniikka ​(TkK)
Tietotekniikka (DI)
Information Security and Crypto​graphy​: Networked Systems Security (DI)
​Embe​dded Computing​ (DI)
Tietojenkäsittelytieteet ​(FM)
Digital Health and Life Sciences: Medical Analytics and Health Internet-of-Things ​(DI) / Bioinformatics / Health Technology (FM)
Software Engineering (DI) (Windhoek, Namibia)

Aineenopettajakoulutus

Tiedekunnassa voit opiskella matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen aineenopettajaksi. Opettajan pätevyyden voi saada myös tietojenkäsittelytieteissä. Aineenopettajankoulutukseen ei ole suoraa hakua.

Erilliset sivuainekokonaisuudet

​​​​
Asiasana:
Tagit: