in English
 
 
Lisäajan hakeminen opiskeluoikeuteen

Yliopistossa suoritettaville tutkinnoille on määritelty tavoitteellinen suoritusaika ja opinto-oikeus on voimassa vain rajallisen ajan. Opintoaikaa rajaava laki koskee vain opiskelijoita, jotka ovat saaneet tutkinnon suoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2005 opiskelun aloittaneisiin sovelletaan 1.8.2010 käyttöön otettua passiivirekisterisääntöä.

Tiedekunta voi myöntää hakemuksesta lisäaikaa tutkinnon suorittamista varten. Lisäajan saaminen edellyttää tavoitteellista ja toteuttamiskelpoista suunnitelmaa opintojen loppuun saattamiseksi.

Jos lisäajan tarve johtuu lakisääteisistä syistä, voi opiskeluaikaan hakea pidennystä. Opintoajan pidennystä koskevat hakemukset osoitetaan Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluille. ​​​​​​​​​

Asiasana:
Tagit: