in English
 
 
Passiivirekisteri ja opiskeluoikeuden aktivoiminen

Passiivirekisteri koskee vain ennen syksyä 2005 opintonsa aloittaneita. Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus voidaan siirtää passiiviseksi, jos​:​

  • Perustutkintoa suorittavan opiskelijan opiskeluoikeuden alkamisesta on kulunut vähintään 10 lukuvuotta. 
  • Jatkotutkintoa suorittava opiskelija ei ole viimeisen kolmen lukuvuoden aikana suorittanut jatko-opintoja tai osallistunut ohjaukseen sovitulla tavalla. 
  • Opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kolme lukuvuotta.
​Hakemus opiskeluoikeuden aktivoimiseksi
 
Passiivirekisterissä oleva tai sinne siirtymässä oleva opiskeluoikeus voidaan muuttaa uudelleen aktiiviseksi, jos hakija esittää toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamiseksi. Hakemus ja sen liitteeksi tarvittava hops-lomake löytyvät tämän sivun ylälaidasta. 
  • Opiskeluoikeuden aktivoimista koskeva hakemus tulee palauttaa tiedekunnan opintotoimistoon 1.1. - 31.3. välisenä aikana.
  • Jos opiskeluoikeus on siirretty passiivirekisteriin jo aiemmin, käsitellään hakemuksia muuna ajankohtana vain, jos hakijan elämäntilanne muuttuu olennaisesti (esim. työttömyys). 
  • Opiskeluoikeus kannattaa aktivoida vasta silloin, kun sinulla on mahdollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa tutkintosi valmiiksi. Aiemmin myönnetyt lisäajat vaikuttavat aina päätökseen.

Opintosuunnitelman tekeminen

Perustutkintoa suorittavan opiskelijan on toimitettava hakemuksen liitteenä henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops). Suunnitelma tehdään tehdään sivun ylälaidasta löytyvälle lomakkeelle tai oman laitoksen antamien ohjeiden mukaan.

1. Selvitä tutkinnostasi puuttuvat opinnot

Opintosuunnitelma tulee laatia siten, että se tähtää tutkinnon suorittamiseen. Jos haluat suorittaa vain kandidaatin tutkinnon, voit laatia hopsin vain alemman tutkinnon osalta. 

Aloita suunnitelman tekeminen selvittämällä, kuinka hyvin opintosi vastaavat nykyisiä tutkintovaatimuksia. Opintosuoritukset eivät pääsääntöisesti vanhene. Saat oman opintorekisteriotteesi tiedekunnan opintotoimistosta tai yliopiston opiskelijakeskus Discosta. Nykyiset tutkintovaatimukset löytyvät sähköisestä opinto-oppaasta​. 

Jos et ole varma, mitä suorituksia tutkinnostasi puuttuu, ota yhteyttä oman tutkinto-ohjelmasi opettajatuutoriin tai hops-ohjaajaan vähintään kaksi kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Yhteystiedot löydät pääaineesi verkkosivuilta.

2. Tee aikataulutettu suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi

Merkitse hopsiin kaikki tutkinnosta puuttuvat opintojaksot ja aikataulu, jonka mukaan aiot ne suorittaa. Laadi aikataulu siten, opinnot etenevät vähintään 40 opintopistettä lukuvuodessa. Opetusaikataulun löydät opinto-oppaastaJos haluat tehdä hitaammin etenevän suunnitelman, tulee hakemukseen liittää selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu. Suunnitelmassa tulee olla oman tutkinto-ohjelmasi opettajatuutorin tai hops-ohjaajan hyväksyntä.

3. Palauta hakemus tiedekunnalle

Palauta hakemus ja hyväksytty hops-lomake tiedekunnan opintotoimistoon määräaikaan mennessä. Voit lähettää hakemuksen liitteineen myös sähköpostitse osoitteeseen opo-ml(a)utu.fi. Puutteellista hakemusta ei oteta käsittelyyn.

Hakemuksen käsittely

Perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden hakemukset käsittelee tiedekunnan opintopäällikkö ja varadekaani. Ensimmäisellä hakukerralla aktivointia koskeva päätös on usein myönteinen, jos liitteenä toimitettu opintosuunnitelma on toteuttamiskelpoinen. Jos sinulle on jo aiemmin myönnetty lisäaikaa tutkinnon suorittamista varten, vaikuttaa päätökseen myös aiempi opiskeluhistoria ja opintojen eteneminen lisäajalla.

Jos opinnot eivät ole edenneet lisäajalla opintosuunnitelman mukaisesti, ei opiskeluoikeutta pääsääntöisesti jatketa. Jos opintorekisteriin ei ole tullut suorituksia, mutta olet tehnyt lisäajalla opinnäytetyötä, on hakemukseen liitettävä opinnäytetyön ohjaajan lausunto työn edistymisestä. 

  • Jos kyseinen lausunto puuttuu tai siinä todetaan ettei työ ole edistynyt, ei opiskeluoikeutta jatketa.

  • Lisäaika myönnetään aina määräajaksi ja sen pituus harkitaan tapauskohtaisesti. Päätös lisäajasta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  • Jos päätös on myönteinen, tulee sinun huolehtia itse läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisesta.  

  • Jos päätös on kielteinen, jää opiskeluoikeus passiivirekisteriin ja sen aktivointia voi anoa uudelleen aikaisintaan seuraavana lukuvuonna 1.1.-31.3. ​​​

 

 

 

 

 
 
 
​​​

Asiasana:
Tagit: