in English
 
 
Kieli- ja viestintäopinnot
Tutkintoihin sisältyy tietty määrä pakollisia opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Kieliopintojen määrä ja sisältö vaihtelevat tutkinnoittain, oman tutkinto-ohjelmasi vaatimukset löydät opinto-oppaasta. 

Ruotsin kielen opinno​t

Ruotsin kielen opinnot kannattaa suorittaa heti opintojen alussa, kun lukion opit ovat vielä tuoreessa muistissa. Jos kielitaitosi on heikko tai ylioppilaskokeesi arvosana oli C tai heikompi, kannattaa sinun osallistua ruotsin kielen valmentavalle kurssille (KIRU1066) jo ensimmäisen syksyn aikana. Ruotsin kieltä voi kerrata myös verkkokurssilla (KIRU1069) tai kesäyliopistojen, iltalukioiden ja työväenopiston järjestämillä kursseilla.

Vapautus kieliopin​​noista

Voit hakea vapautusta englannin tekstin ymmärtämisen opinnoista, jos olet saanut englannin pitkästä oppimäärästä arvosanan L tai E. Saat suoritusmerkinnän esittämällä ylioppilastodistuksesi kielikeskuksen toimistossa (Agora, 2. krs).
 
Jos kielitaitosi on erinomainen, voit osoittaa tutkintoon tarvittavan kielitaidon näyttökokeella. Näyttökokeeseen saa osallistua vain kerran. Ruotsin kielen näyttökokeiden ajankohdat löydät kielikeksuksen opinto-oppaasta. Muiden kielten näyttökokeista on sovittava erikseen kyseisen kielen opettajan kanssa. Löydät lisätietoa näyttökokeista ja niiden ajankohdasta kielikeskuksen intranetistä.

Aiemmin suo​ritetut kieliopinnot

Toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla voi korvata tutkintoon kuuluvia kieliopintoja. Valmiista korkeakoulututkinnosta voidaan lukea hyväksi vain pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Kieliopintojen korvaamista anotaan tiedekunnan opintotoimistosta saatavalla lomakkeella.
​​
Asiasana:
Tagit: