in English
 
 
Tutustu opintoihin etukäteen

Käyttäjätunnuksen aktiv​ointi

Pääset kirjautumaan yliopiston tietojärjestelmiin vasta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut opiskelijaksi ja aktivoinut utu-käyttäjätunnuksen.
   
Käyttäjätunnuksen voi aktivoida aikaisintaan ilmoittautumista seuraavana päivänä. Aktivointi tapahtuu verkkopalvelussa. Jos sinulla ei ole käytössäsi verkkopakkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, voit hoitaa aktivoinnin käymällä yliopiston IT-palvelupisteessä. Muista ottaa mukaan henkilöllisyystodistus palvelupisteessä asioidessasi.
   
Käyttäjätunnuksen aktivoinnin jälkeen saat käyttöösi utu-sähköpostitilin. Kaikista opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan ensisijaisesti utu-sähköpostin ja intranetin kautta. Muista siis tarvittaessa ohjata yliopiston sähköpostitilille tulevat viestit osoitteeseen, jota seuraat säännöllisesti!

Lukuvuosi ​ja opetusperiodit

Turun yliopiston lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa opetus on jaettu viiteen kahdeksan viikkoa kestävään periodiin. Käytännössä opetus alkaa syyskuun ensimmäisellä viikolla ja päättyy toukokuussa.

Opintojen suunnittelu

Opiskellessasi yliopistossa olet itse vastuussa opintojesi ja ajankäyttösi suunnittelusta. Kaikki uudet opiskelijat laativat ensimmäisen lukuvuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kandidaatin tutkintoa varten. HOPS on alustava suunnitelma siitä, miten ja missä aikataulussa aiot opintosi suorittaa. Saat ohjeet ja apua opintosuunnitelman tekemiseen oman tutkinto-ohjelmasi neuvontahenkilöiltä.
   
Aloita opintojen suunnittelu tutustumalla opinto-oppaaseen, tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman verkkosivuihin sekä uusia opiskelijoita varten koottuihin oppaisiin. Lisäksi sinun tulee osallistua syyslukukauden alussa järjestettäville johdantopäiville.
 
 Opinto-oppaassa kerrotaan mitkä opintojaksot sinun tulee suorittaa, mitä sivuaineita voit valita ja missä järjestyksessä opintojen tulisi edetä. Noudattamalla ohjeellista suoritusjärjestystä ja aikataulua voit suorittaa kandidaatin tutkinnon kolmessa vuodessa. Opinto-oppaassa on kuvattu myös kaikkien opintojaksojen sisältö, laajuus, esitietovaatimukset ja suoritustavat. Syyslukukaudella järjestettävien opintojaksojen aikataulu julkaistaan 15.8. mennessä.
  
Lukujärjestystä laatiessa kannattaa ottaa huomioon myös kieliopinnot ja sivuaineiden opinnot. Päällekkäin menevät kurssit ja itsenäiseen opiskeluun tarvittava aika helpompi hahmottaa, kun merkitset opintojaksot kalenteriin. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää (sisältää myös itsenäisen opiskelun). Ota opintoja suunnitellessa huomioon myös opintotuen asettamat vaatimukset. Tee aikataulusta toteuttamiskelpoinen ja varaa aikaa myös harrastuksille!
 

Muualla suorit​ettujen opintojen hyväksilukeminen

Toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää tutkintoon tai niillä voi korvata osan opinnoista. Jos opinnot sisältyvät toiseen tutkintoon, voi niillä korvata vain rajatun määrän pakollisia opintoja.
   
Opintojen korvaamista ja sisällyttämistä anotaan tiedekunnan opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Kieliopintoja koskevista korvaavuuksista päättää kieli-ja viestintäopintojen keskus.

Johdantoviikolla järjestetään erillinen infotilaisuus aikaisempien opintojen hyödyntämisestä.
 

 

 
​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: