in English
 
 
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
 

​Tiedekunnan tutkimuksen strategisia painopistealoja ovat biotieteet ja matemaattiset menetelmät, mutta huippuosaamista on myös monilla muilla aloilla, muun muassa kvanttifysiikassa, tähtitieteessä, materiaalitutkimuksessa ja ympäristötutkimuksessa.

Opetuksella ja tutkimuksella on tiedekunnassa kiinteä yhteys, ja eri tieteenalojen välinen yhteistyö on merkittävää. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten, teollisuuden ja yritysten kanssa.

Perustutkintona tiedekunnassa voidaan suorittaa luonnontieteen kandidaatin (LuK), filosofian maisterin (FM), tekniikan kandidaatin (TkK) tai diplomi-insinöörin (DI) tutkinto, ja jatkotutkintona filosofian lisensiaatin (FL), tekniikan lisensiaatin (TkL), filosofian tohtorin (FT) tai tekniikan tohtorin (TkT) tutkinto. Tiedekunnassa voi opiskella myös eri alojen aineenopettajaksi.

Asiasana:
Tagit:

 

 This page in English