in English
 
 
Passiivirekisteri / jatkotutkinnon suorittajat

Mikä passiivirekisteri on

Passiivirekisteristä poistuminen ja lisäajan hakeminen

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan ohjeet passiivirekisterissä olevan tai sinne joutuvan jatkotutkinto-opinto-oikeuden aktivoimiseksi

Passiivirekisteriin siirtymässä olevan opinto-oikeuden jatkamista tai siellä jo olevan opinto-oikeuden aktivoimista koskevat anomukset käsittelee koulutuspäällikkö ja varadekaani. Asiaan liittyviin tiedusteluihin vastaa koulutuspäällikkö Sanna Ranto (sanna.ranto@utu.fi).  
Anomuslomakkeen palautusosoite on Sanna Ranto, Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, Maaherran makasiini, Henrikinkatu 10, 20014 Turun yliopisto. Käyntiosoite Maaherran makasiini, Henrikinkatu 10, 2. kerros.
 
Opiskelijan on palautettava yliopistopalvelujen lähettämä lomake tiedekuntaan. Ennen lomakkeen palauttamista opiskelijan on oltava yhteydessä jatko-opintojen ohjaajaan ja  anomuksen liitteenä tulee toimittaa vapaamuotoinen lausunto ohjaajalta tai valvojalta (myös s-posti käy). Lausunnosta pitää ilmetä, että ohjaaja tai valvoja ovat yhdessä opiskelijan kanssa päivittäneet tutkimus- ja opintosuunnitelmat (mainita jos opinnot on jo suoritettu) ja keskustelleet väitöskirjatutkimuksen tilasta.  Lausunnossa tulee lisäksi esittää aikatauluarvio jatko-opintojen loppuunsaattamiselle ja väittelylle.
 
Tiedekunnan päätös jatko-opinto-oikeuden jatkamisesta edellyttää, että opiskelija osallistuu ohjaukseen ja opinnot etenevät.

Mikäli opinto-oikeus on jo passiivirekisterissä, voidaan hakemuksia käsitellä opiskelijan elämäntilanteen muuttuessa (esim. työttömyys) myös muinakin ajankohtina.
 

Päätöksenteko

Ensimmäistä kertaa lisäaikaa anottaessa päätös tehdään yleensä myönteisesti, mikäli lausunnossa esitetty suunnitelma on todettu toteuttamiskelpoiseksi.
 
Mikäli opiskelijalle on jo aiemmin myönnetty lisäaikaa, opinto-oikeuden jatkamiseen vaikuttaa opiskelijan aikaisempi opiskeluhistoria ja jatko-opintojen eteneminen aiemmin esitetyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli opiskelijalle on myönnetty lisäaikaa tutkinnon suorittamiselle jo aiemmin, mutta jatko-opinnot eivät ole tänä aikana edenneet edellisen suunnitelman mukaisesti, opinto-oikeutta ei pääsääntöisesti jatketa.
 
Jos opiskelijan opintorekisteriin ei ole tullut suorituksia, mutta opiskelija on lisäajan puitteissa tehnyt opinnäytetyötä, on lisäaikahakemukseen liitettävässä ohjaajan lausunnossa arvioitava työn edistymistä. Mikäli lausunnossa ei arvioida edistymistä, tai siinä todetaan, että opinnäytteen tekeminen ei ole edistynyt, opinto-oikeutta ei pääsääntöisesti jatketa.
 

Kielteinen päätös

Mikäli tiedekunta tekee edellä kuvatuista syistä kielteisen päätöksen ja opinto-oikeus siirretään passiivirekisteriin, voi opiskelija anoa opinto-oikeuden aktivointia vasta seuraavana keväänä maaliskuun loppuun mennessä.

Opinto-oikeuden passivointi ei tarkoita opinto-oikeuden menettämistä lopullisesti. Tiedekunta ei kuitenkaan myönnä lisäaikaa sellaisille opinto-oikeuksille, joiden kohdalla opintojen etenemisestä ei ole näyttöä.

 

Asiasana:
Tagit: