in English
 
 
Passiivirekisteri / jatkotutkinnon suorittajat

Mikä passiivirekisteri on

Passiivirekisteristä poistuminen ja lisäajan hakeminen

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan ohjeet passiivirekisterissä olevan  jatkotutkinto-opiskeluoikeuden aktivoimiseksi

Passiivirekisteriin siirretyn opiskeluoikeuden aktivoimista koskevat anomukset käsittelee koulutuspäällikkö ja varadekaani. Asiaan liittyviin tiedusteluihin vastaa koulutuspäällikkö Sanna Ranto (sanna.ranto@utu.fi).  

Anomus toimitetaan osoitteeseen:

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
 
Sanna Ranto
Maaherran makasiini (2. krs)
Henrikinkatu 10
20014 Turun yliopisto

Ennen anomuksen toimittamista opiskelijan on oltava yhteydessä ohjaajaansa ja valvojaansa. Anomuksessa tulee olla:
  • Täytettynä ja allekirjoitettuna Lomake passiivirekisterin välttämiseksi tai opiskeluoikeuden aktivoimiseksi
  • Täytetty ja allekirjoitettu ohjaussuunnitelma
    • Kaikkien ohjaajien ja valvojan allekirjoitus tarvitaan.
    • Sisältää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) päivityksen.
  • Päivitetty tutkimussuunnitelma, josta ilmenee, mitä työssä tähän mennessä on tehty ja miten työtä aiotaan tästä eteenpäin jatkaa. Lisäksi suunnitelmassa tulee olla kuvattuna aikataulu työn suunnitellusta valmistumisesta. 

Päätöksenteko

Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden jatkamisesta kuultuaan asianomaista tohtoriohjelmaa ja laitosta.

Päätöstä tehdessä punnitaan hakemuksessa esitetyn suunnitelman toteutuskelpoisuus ja laitoksen resurssit ohjaukseen. 

Kielteinen päätös

Mikäli tiedekunta tekee edellä kuvatuista syistä kielteisen päätöksen ja opiskeluoikeutta ei aktivoida, voi opiskelija anoa opiskeluoikeuden aktivointia seuraavan kerran aikaisintaan vuoden kuluttua.


Asiasana:
Tagit: