in English
 
 
Biokemia

Biokemia

Biokemian osasto on laitoksen vanhin yksikkö. Se perustettiin v. 1957. Osaston henkilökuntaan kuuluu kaksi professoria, kaksi lehtoria, yliopistonlehtori ja viisi yliopisto-opettajaa. Budjettivaroin palkattujen henkilöiden lisäksi osastolla työskentelee n. 30 ulkopuolisin varoin palkattua jatko-opiskelijaa, tohtoritasoista tutkijaa ja tutkimusta avustavaa henkilöä.
 
Biokemia on elämän tutkimista molekyylien rakenteen ja toiminnan tasolla. Nykyaikainen biokemia pyrkii vastaamaan mm. geenien säätelyyn sekä soluille keskeisten proteiinien rakenteeseen ja toimintaan liittyviin kysymyksiin. Biokemia ja biokemian keskeiset tutkimusmenetelmät ovat tärkeässä osassa mikrobiologian, solubiologian ja biolääketieteen ongelmia ratkottaessa. Turun yliopiston biokemian osaston tutkimus keskittyy nisäkässolujen ja bakteerien proteiinien rakennebiologiaan, entsyymikemiaan, mikrobien molekyylibiologiaan ja immunokemiaan. Opetuksen tarkoituksena on antaa biokemian opiskelijoille vankat teoreettiset ja menetelmälliset perustiedot ja -taidot, joita soveltaen on mahdollista menestyä tieteellisessä tutkimustyössä tai muussa biokemiaa soveltavassa työssä.
Asiasana:
Tagit: