in English
 
 
Molekulaarinen kasvibiologia

Molekulaarinen kasvibiologia

Molekulaarisen kasvibiologian opetus ja tutkimus siirtyivät biokemian laitokselle vuonna 2010, mutta osasto on ollut olemassa yhtä kauan kuin "fysiologista kasvitiedettä" on Turun yliopistossa opetettu. Opetushenkilökuntaan kuuluu kaksi professoria, yksi apulaisprofessori, kaksi yliopistonlehtoria ja kaksi yliopisto-opettajaa. Vuonna 2017 osastomme professori Eva-Mari Aro nimitettiin tieteen akateemikoksi. Ulkopuolisin varoin palkattua tutkimushenkilökuntaa on yli 60. Kasvibiologialla on tiloja sekä BioCityssä että PharmaCityssä.

Molekulaarisen kasvibiologian osaston tutkimus keskittyy selvittämään fotosynteesikoneiston rakennetta, toimintaa ja säätelyä erilaisissa yhteyttävissä eliöissä (kasvit, levät ja syanobakteerit). Olemme erityisen kiinnostuneita fotosynteesin toiminnasta elämän energian tuottajana ja myös sen roolista yleisessä kasvisolun metaboliassa, signaalien välitysreiteissä, kasvien kehityksessä ja stressivasteissa. Haluamme myös selvittää miten fotosynteesikoneisto sopeutuu ympäristössä jatkuvasti tapahtuviin muutoksiin. Fotosynteesikoneiston muokkaamisesta entistä tehokkaammaksi bioenergian tuottajaksi on viime vuosina tullut yhä tärkeämpi tutkimuskohde osastollamme. Osaston opetus antaa biokemian opiskelijoille vahvan pohjan sekä yhteyttävien eliöiden tutkimukseen että tutkimustiedon soveltamiseen käytännön tarkoituksiin esimerkiksi bioenergia-alalla ja kasvibiotekniikassa. Osasto vastaa myös biologian koulutusohjelmaan kuuluvasta kasvibiologian opetuksesta sekä osallistuu kansainvälisen Digital Health and Life Sciences –maisteriohjelman Molecular Systems Biology –linjan opetukseen.
 
Asiasana:
Tagit: