in English
 
 

Opiskelijaksi biokemian laitokselle

Biokemia soveltaa kemiaa ja biologiaa. Opintojen aikana sinulle tulevat tutuksi bakteeri-, eläin- ja kasvisolujen ominaisuudet sekä elämän molekyylien rakenne ja toiminta. Laboratoriokursseilla pääset tutkimaan biokemiallisia reaktioita, kloonaamaan geenejä, tutkimaan proteiinien toimintaa ja tutustumaan laitoksella tehtävään tieteelliseen tutkimustyöhön.

Biokemian opinnot antavat valmiudet ymmärtää elämän rakennuspalikoiden toimintaa, niiden välisiä vuorovaikutuksia ja säätelyä. Nukleiinihapot, proteiinit, rasvahapot sekä niiden toiminta ja säätely ovat laitoksen jokaisen neljän osaston opetuksen ja tutkimuksen perusta: Miten RNA polymeraasit säätelevät geenien ilmenemistä, millainen vaikutus rasvahappokoostumuksella on ruuan laatuun, miten nukleiinihappojen ja proteiinien ominaisuuksia käytetään hyväksi sairauksien diagnostiikassa, ja miten fotosynteettisten eliöiden proteiinikoostumusta muokataan bioenergian tehokkaampaan tuottamiseen.

Biokemian laitoksen tutkinto-ohjelmat tarjoavat laaja-alaista ja kansainvälisesti korkealaatuista akateemista perus- ja jatkokoulutusta. Panostamme erityisesti monipuoliseen ja joustavaan opetustarjontaan, jonka keskeisenä osana on laboratoriotyöskentely. Tutkinto-ohjelmista valmistuvat kandidaatit, maisterit, diplomi-insinöörit ja tohtorit ovat alojensa asiantuntijoita, joilla teorian tuntemus ja käytännön osaaminen kohtaavat ja joilla on valmius elinikäiseen oppimiseen sekä ammattitaidon aktiiviseen ylläpitoon.