in English
 
 
Jatko-opiskelu Biokemian laitoksella
Biokemian laitoksella voi suorittaa filosofian lisensiaatin tai filosofian tohtorin tutkinnon biokemiassa, elintarvikekemiassa, molekulaarisessa biotekniikassa ja diagnostiikassa, tai molekulaarisessa kasvibiologiassa. Tekniikan lisensiaatin tai tekniikan tohtorin tutkinnon voi suorittaa biotekniikassa ja elintarvikekehityksessä.
 
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan jatkokoulutuksen menettelyohjeet, opinto-opas ja jatko-opiskeluun liittyvät lomakkeet löytyvät tiedekunnan jatko-opiskelua käsitteleviltä sivuilta:
 
 

Jatko-opiskelijaksi hakeminen

Jatko-opiskelijaksi haetaan tohtoriohjelmien kautta. Biokemian laitoksella toimii Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS). DPMLS on yksi Turun yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) 16:ta tohtoriohjelmasta, jotka kattavat kaikki yliopiston edustamat tieteenalat ja Turun yliopistoon väitöskirjaansa valmistelevat tohtorikoulutettavat. 

 

DPMLS on osa Turun yliopiston molekulaaristen biotieteiden vahvuusaluetta. Ohjelmaan osallistuvat tutkimusryhmät toimivat biokemian, rakennebiologian, molekulaarisen solubiologian, molekulaarisen kasvibiologian, bioenergetiikan, biotekniikan, in vitro -diagnostiikan, elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen piirissä. Ajankohtaista tietoa jatko-opinnoista päivitetään tohtoriohjelman verkkosivuille www.utu.fi/MLS

 

Tohtorintutkinnon opinto-oikeutta voi hakea hakuaikojen puitteissa. Haut järjestetään 2-4 kertaa vuodessa. Lisätietoja hakuajoista tohtoriohjelman sivuilta.
 
Ennen jatko-opiskelijaksi hakeutumista, hakijan tulee sopia ohjausjärjestelyistä suunnitellun tutkimusalan professorin sekä ohjaajan kanssa.
 
Päätös jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä tehdään tiedekunnassa tohtoriohjelman lausunnon perusteella. Hakulomakkeet ja ohjeet julkaistaan tohtoriohjelman sivuilla.
  

Tutkintovaatimukset

Filosofian tai tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelija on:
 
1) Suoritettava opintosuunnitelmassa määriteltyjä opintoja yhteensä 60 opintopistettä. Jatko-opintoihin ei voi sisällyttää ylempään korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja. Sääntö koskee 1.8.2009 jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Tutkintovaatimukset on esitetty MLS-tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa.
 
2) Laadittava ja julkaistava väitöskirja, jonka tiedekunta hyväksyy julkisen tarkastuksen jälkeen.
   
 
 

Valmistuminen 

Ohjeita väittelijälle löydät yliopiston sivuilta.
Asiasana:
Tagit:
 

 Linkit