in English
 
 
Biokemian alemmat tutkinto-ohjelmat (LuK/TkK)

Biokemian tutkinto-ohjelma (LuK)

Biokemian LuK-vaiheen tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat laajoista kokonaisuuksista, joiden aihealueina ovat mm. solu ja biomolekyylit, mikrobiologia, molekyylibiologia, solu ja energia, molekulaarinen kasvibiologia, proteiinit ja entsyymit, elintarvikekemia, immunologia ja biotekniikka.
 
LuK-opintojen jälkeen voi siirtyä suorittamaan maisterivaiheen opintoja yhteen ylempään tutkinto-ohjelmaan.   

Biokemia hakukohde.jpg

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma (TkK), Biotekniikan hakukohde

Biotekniikan TkK-vaiheen tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat koostuvat erikoistumisalan opintojen lisäksi niitä tukevista opinnoista: kemiasta, fysiikasta, matematiikasta ja tietojenkäsittelytieteistä.
 
Tutkinnon rakenne on nähtävissä opinto-oppaassa.
 
Biokemian laitoksella diplomi-insinöörin (DI) koulutusta biotekniikan alalta tarjotaan kahdessa ylemmässä tutkinto-ohjelmassa
 
 
 
Asiasana:
Tagit: