in English
 
 
Biokemian ylemmät tutkinto-ohjelmat (FM/DI)

Biokemian ylemmät tutkinto-ohjelmat

Biokemian hakukohteen maisterivaiheen opinnot painottuvat syventäviin kursseihin sekä vastaaviin harjoitustöihin. Maisteriopinnot huipentuvat opintojen loppupuolelle sijoittuvaan viiden kuukauden mittaiseen laboratoriotyöjaksoon, erikoistyöhön, joka tehdään tyypillisesti yhdessä laitoksen tutkimusryhmistä. Erikoistyön pohjalta kirjoitetaan lopputyö, Pro gradu -tutkielma. Nuoret Tutkijat -tapahtumassa opiskelijat esittelevät yksityiskohtaisesti erikoistyö-projektejaan ja saamiaan tuloksia. Tutkinto-ohjelma tarjoaa vankan teoreettisen perustan, sekä käytännön taidot ammattitaitoa vaativan kokeellisen tieteen tekemiseen, suunnitteluun ja ohjaukseen.
 
Biokemian ylemmät tutkinto-ohjelmat 1.8.2018 alkaen
Molekulaarisen solubiologian tutkinto-ohjelma (FM)
 
Biokemian ylempien tutkinto-ohjelmien lisäksi Biokemian alemmasta tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat jatkaa opintojaan kahdessa laitoksen ulkopuolisessa ylemmässä tutkinto-ohjelmassa:
 

Biotekniikan ylemmät tutkinto-ohjelmat

DI-vaiheessa sivuaineopintojen lisäksi osaamista syvennetään edelleen erikoistumisalan osalta ja opinnäytetyönä laaditaan diplomityö, joka suoritetaan joko yrityksessä tai tutkimusryhmässä.

Biotekniikan ylemmät tutkinto-ohjelmat:
 
Biotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)
Master’s Degree Programme in Food Development (MSc Tech.)
Asiasana:
Tagit:

Hakeminen maisteriopintoihin


 

Nuoret tutkijat -tapahtuma

Opinto-opas

Opiskeluun liittyviä ohjeita löydät Biokemian laitoksen intranet-sivuilta (vaatii yliopiston käyttäjätunnuksen)