in English
 
 
Neuvontahenkilökunta / Counseling personnel
Biokemian laitoksella on käytössä opettajatuutorijärjestelmä vuodesta 2012 alkaen. Uudet opiskelijat jaetaan opettajatuutoreille heti opintojen alussa. Opettajatuutori auttaa opintojen suunnittelussa ja neuvoo kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Maisterivaiheessa opintoneuvonnasta vastaavat tutkinto-ohjelmien yliopistonlehtorit.

Biotekniikan DI-koulutusohjelmassa opintoneuvonnasta vastaavat ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien koulutusohjelman yliopistonlehtorit.
 
Biochemistry and biotechnology Master's degree students are councelled by the disciplines University Lecturer.
 
Niemi Jarmo , biokemian yliopistonlehtori / Senior Lecturer of Biochemistry
Puhelin / Tel: 333 6877
Sähköposti / e-mail: jarmo.niemi[at]utu.fi
 
Käpylä Jarmo, biokemian yliopistonlehtori / Senior Lecturer of Biochemistry
Puhelin / Tel: 333 6892
Sähköposti / e-mail: jarmo.kapyla[at]utu.fi

Metsä-Ketelä Mikko, biokemian yliopistonlehtori / Senior Lecturer of Biochemistry
Puhelin / Tel: 333 6846
Sähköposti / e-mail: mianme[at]utu.fi


Jokinen Johanna, biokemian yliopisto-opettaja / University Lecturer of Biochemistry
Puhelin / Tel: 333 6867
Sähköposti / e-mail: johanna.jokinen[at]utu.fi
 
Nuutila Jari, biokemian yliopisto-opettaja / University Lecturer of Biochemistry
Puhelin / Tel: 333 6873
Sähköposti / e-mail: jari.nuutila[at]utu.fiRappu Pekka, biokemian yliopisto-opettaja / University Lecturer of Biochemistry
Puhelin / Tel: 333 6867
Sähköposti / e-mail: pekka.rappu[at]utu.fi


Salminen Anu, biokemian yliopisto-opettaja / University Lecturer of Biochemistry
Puhelin / Tel: 333 6849
Sähköposti / e-mail: anusalmi[at]utu.fi
 

Lamminmäki Urpo
, biotekniikan yliopistonlehtori / Senior Lecturer of Biotechnology
Puhelin / Tel: 333 8052
Sähköposti / e-mail: urpo.lamminmaki[at]utu.fi
 
Kalpio Marika, elintarvikekemian yliopisto-opettaja / University Lecturer of Food Chemistry
Puhelin / Tel:  333 6874
Sähköposti / e-mail: marika.kalpio[at]utu.fi
 
Kangasjärvi Saijaliisa, molekulaarisen kasvibiologian yliopistonlehtori / Senior Lecturer of Molecular Plant Biology
Puhelin / Tel: 333 8075
Sähköposti / e-mail: saisal[at]utu.fi

Tyystjärvi Taina, molekulaarisen kasvibiologian yliopistonlehtori / Senior Lecturer of Molecular Plant Biology
Puhelin / Tel:  333 5797
Sähköposti / e-mail:  taina.tyystjarvi[at]utu.fi
 
Päkkilä Henna, biotekniikan yliopistonlehtori, DI-koulutus / Senior Lecturer of Biotechnology , M.Sc. (tech)
Puhelin / Tel: 333 8089
Sähköposti / e-mail: henna.pakkila[at]utu.fi
 
Suomela Jukka-Pekka elintarvikekemian yliopistonlehtori / Senior Lecturer of Food Chemistry
Puhelin / Tel: 333 6871
Sähköposti / e-mail: jukka-pekka.suomela[at]utu.fi
Asiasana:
Tagit: