in English
 
 

​Biologian laitos

Biologian laitos kuuluu yliopiston tieteellisesti tuottoisimpiin ja menestyneimpiin laitoksiin. Laitoksella tehdään kansainvälisesti arvostettua tutkimusta pääosin ulkopuolisen kilpaillun tiederahoituksen turvin.

LT1_JULKISIVU_480p.jpg

Uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuva laadukas opetus perehdyttää opiskelijat alan tärkeimpiin tutkimusmenetelmiin ja biologian teorioihin. Opetus ja  tutkimus on laaja-alaista eli se kattaa kaikki tasot solu- ja molekyylibiologiasta, fysiologiasta ja genetiikasta niin yksittäisiin lajeihin kuin niiden välisiin vuorovaikutuksiin ja evolutiivisiin ilmiöihin populaatio- ja eliöyhteisötasolla. Tutkittavina ovat ihmisen ja muiden eläinten lisäksi kasvit ja mikrobit ympäristöineen.

Ihmistoiminnan vaikutuksesta syntyneiden ympäristöongelmien tutkimus ekotoksikologian, ekologian ja luonnonsuojelugenetiikan keinoin muodostaa keskeisen osan laitoksen toimintaa.  

 

 Ajankohtaista

 
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript