in English
 
 
Biologian opiskelu

​Elävää elämää - geeneistä ekosysteemeihin

Biologian opinnot antavat valmiudet ymmärtää elämän eri ilmiöitä kokonaisvaltaisesti molekyylien välisistä vuorovaikutuksista aina ekosysteemien toimintaan saakka. Biologian opintoihin kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja. Teoria liitetään tutkimusmenetelmien avulla omiin havaintoihin ja tutkimustuloksiin. Elävää elämää päästään tutkimaan harjoitustyökursseilla niin laboratoriossa kuin luonnossakin.

Turun yliopiston Biologian laitos tarjoaa monipuolista tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa koulutusta ja lukuisia erikoistumisvaihtoehtoja biologian eri osa-alueista kiinnostuneille. Koulutus antaa valmiudet alan tutkimustiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen bio- ja ympäristöalojen tutkija-, asiantuntija- ja kehitystehtävissä tutkimuslaitoksissa, hallinnossa, järjestöissä, tiedonvälityksessä, yrityksissä ja yliopistoissa sekä jatkokoulutukseen bio- ja ympäristötieteiden aloilla, mukaan lukien niitä soveltavat alat. Biologian opettajan tutkinto-ohjelma antaa valmiudet toimia koulujen biologian opettajana sekä ammattikorkeakoulujen ja muun aikuiskoulutuksen tehtävissä. Biologian laitos on vahva tutkimusyksikkö, jossa tehdään tutkimusta molekyylitasolta aina ekosysteemeihin asti.

 

 

Asiasana:
Tagit: