in English
 
 
Biologiaa opiskelemaan
 

BIOLOGIAN HAKUKOHDE

Biologia on oppi elämästä, sen monimuotoisuudesta, rakenteista, toiminnasta ja kehityksestä. Biologian keskeisiä tutkimuskohteita ovat kaikki elämän organisaatiotasot, mm. perinnöllisyys, solujen toiminta, fysiologiset mekanismit, eliöiden monimuotoisuus ja evoluutio, eliöiden vuorovaikutukset, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenne ja toiminta sekä ympäristömuutosten vaikutukset kaikilla näillä tasoilla. Tutkinto-ohjelmat tarjoavat ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvat tiedot eliökunnan rakenteesta, toiminnasta ja kehittymisestä sekä perehdyttää opiskelijat alan tutkimusmenetelmiin ja biologian teorioihin.
 

VALINTA

Valinta tapahtuu biologian hakukohteeseen, johon otetaan vuosittain valintakokeen kautta 38 uutta opiskelijaa. Valituilla on oikeus suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)  biologian tutkinto-ohjelmassa että filosofian maisterin tutkinto (FM) yhdessä kuudesta jäljempänä esitellyistä ylemmistä tutkinto-ohjelmista.
Turun yliopisto osallistuu yhdessä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Oulun yliopiston kanssa biologian yhteisvalintaan. Samalla pääsykokeella voi pyrkiä kaikkien yhteisvalinnassa mukana olevien yliopistojen hakukohteisiin. Turun yhteispistekiintiössä pisteitä annetaan valintakokeesta sekä ylioppilastutkinnon reaalikokeesta, matematiikasta, äidinkielestä ja yhdestä vieraasta kielestä. Yhteispisteillä valitaan vähintään 20 hakijaa ja loput pelkän valintakokeen perusteella.

ERILLISVALINTA

Erillishauissa hakevilta edellytetään pääsääntöisesti aiempaa koulutustaustaa omasta tai toisesta yliopistosta. Erillishakuja ovat esim. avoimen väylän haku tai toisesta korkeakoulusta siirtyville opiskelijoille suunnattu haku. Valinta tapahtuu aiemmien opintosuoritusten perusteella osallistumatta valintakokeisiin. Valintaperusteet ja hakuohjeet löytyvät Turun yliopiston valintaoppaasta.

BIOLOGIAN ALEMPI TUTKINTO-OHJELMA (LUK)

BIOLOGIAN LAITOKSEN YLEMMÄT TUTKINTO-OHJELMAT (FM)

BIOLOGIAN HAKUKOHTEEN MUUT YLEMMÄT TUTKINTO-OHJELMAT

Biologian tutkinto-ohjelmasta valmistunut luonnontieteiden kandidaatti voi jatkaa maisteriopintoja myös yhdessä seuraavista ylemmistä tutkinto-ohjelmista:
 
 
Asiasana:
Tagit: