in English
 
 
Biologiaa opiskelemaan
 

BIOLOGIAN HAKUKOHDE

Biologia on oppi elämästä, sen monimuotoisuudesta, rakenteista, toiminnasta ja kehityksestä. Biologian keskeisiä tutkimuskohteita ovat kaikki elämän organisaatiotasot, mm. perinnöllisyys, solujen toiminta, fysiologiset mekanismit, eliöiden monimuotoisuus ja evoluutio, eliöiden vuorovaikutukset, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenne ja toiminta sekä ympäristömuutosten vaikutukset kaikilla näillä tasoilla. Tutkinto-ohjelmat tarjoavat ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvat tiedot eliökunnan rakenteesta, toiminnasta ja kehittymisestä sekä perehdyttää opiskelijat alan tutkimusmenetelmiin ja biologian teorioihin.

VALINTA

Valinta tapahtuu biologian hakukohteeseen, johon otetaan vuosittain valintakokeen kautta 38 uutta opiskelijaa. Valituilla on oikeus suorittaa sekä luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)  biologian tutkinto-ohjelmassa että filosofian maisterin tutkinto (FM) yhdessä kuudesta jäljempänä esitellyistä ylemmistä tutkinto-ohjelmista. Kaikki tiedot hakukohteistamme ja valintakriteereistä löydät Opintopolku-hakuportaalista.

BIOLOGIAN ALEMPI TUTKINTO-OHJELMA (LUK)

BIOLOGIAN LAITOKSEN YLEMMÄT TUTKINTO-OHJELMAT (FM)

BIOLOGIAN HAKUKOHTEEN MUUT YLEMMÄT TUTKINTO-OHJELMAT

Biologian tutkinto-ohjelmasta valmistunut luonnontieteiden kandidaatti voi jatkaa maisteriopintoja myös yhdessä seuraavista ylemmistä tutkinto-ohjelmista:
 
 
Asiasana:
Tagit: