in English
 
 
Biologian LuK-tutkinto

Biologian Luk-tutkinto antaa valmiudet hakeutua useisiin erilaisiin ylempiin tutkinto-ohjelmiin, joko biologian laitoksella tai muualla. Jo LuK-tutkinnossa opintonsa voi suunnata ekologiaan, evoluutiobiologiaan, fysiologiaan tai genetiikkaan opiskelijan oman kiinnostuksen mukaisesti. Biologian laitoksella voi myös valmistua biologian aineenopettajaksi peruskouluun ja lukioon. Tällöin opinnot kattavat laaja-alaisesti kaikki biologian osa-alueet. Opettajapätevyyden saavuttamiseksi tulee lisäksi suorittaa kasvatustieteen sivuaineopinnot (FM- opinnot).

Opetussuunnitelmassamme on huomioitu ns. polkuopintoina kurssit, jotka vaaditaan ao. FM-tutkintoon johtaviin eri ylempiin tutkinto-ohjelmiin hakeutumiseen. ​

 

 

Asiasana:
Tagit: