in English
 
 
DNA fragmenttialyysipalvelut
Fragmenttianalyysissä selvitetään fluoresoivalla alukkeella monistettujen DNA-fragmenttien tarkkoja kokoja, käyttäen esimerkiksi mikrosatelliitteja, AFLP-analyysia, tai SNP-analyysia. Jokainen näyte ajetaan yhdessä kokostandardin kanssa. Näytteet analysoidaan ABI PRISM® 3130xl  Genetic Analyzer 16 kapillaarisella -analyysitilaitteella.

Eri analyysimenetelmien soveltuvuudesta ja hinnoittelusta voit kysyä lisätietoja keskuksen henkilökunnalta sähköpostiosoitteesta cea(at)utu.fi. Samasta osoitteesta saat tietoa näytteiden toimituksesta ja muista käytännön järjestelyistä koskien näytteiden esikäsittelyä, analyysejä sekä tuloksia.

Yhteystiedot:

​Evoluutiobiologian sovelluskeskus
Turun yliopisto, Biolog​​ian laitos
Natura-rakennus, toimisto 312
Vesilinnantie 5
20520 Turku

Asiasana:
Tagit: