in English
 
 
Laboratoriot

Avaruustutkimuslaboratorion tutkimusalana on auringon ja heliosfäärin sekä kosmisen säteilyn fysiikka. Keskeisenä tehtävänä on myös tutkimuksessa käytettävien avaruusinstrumenttien kehittäminen.
 
Materiaalitutkimuksen laboratoriossa tutkitaan biomolekyylien, klustereiden, pintojen ja metalliseosten ominaisuuksia ja käyttäytymistä spektroskopisin menetelmin, erityisesti synkrotronisäteilyä käyttäen. Myös soveltavaa ja palvelututkimusta teollisuudelle.

Kvanttioptiikan laboratorion erikoisalana ovat kvanttioptiikan ja kvantti-informaation tutkimus.

Teollisuusfysiikan laboratoriossa syvennetään fysikaalista tietämystä teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa.

Teoreettisen fysiikan laboratorion erikoisaloina ovat epälineaaristen ilmiöiden fysiikka, kvanttimekaniikan perusteet, hiukkaskosmologia, sekä laskennallinen kiinteän olomuodon fysiikka.

Wihurin fysiikantutkimuslaboratorion tutkimus kohdistuu kiinteään aineeseen ja matalien lämpötilojen atomifysiikkaan, erityisesti magnetismiin, spektroskopiaan, suprajohtavuuteen ja spinsuunnattuihin kvanttikaasuihin.

Tuorlan observatorissa
tehdään tähtitieteen tutkimusta. ​

Asiasana:
Tagit: