in English
 
 
Kvanttioptiikan laboratorio

Kvanttioptiikan laboratorion tutkimustyö onn keskittynyt atomioptiikkaan, erityisesti laserjäähdytettyjen atomien fysiikkaan ja Bosen-Einsteinin kondensaattiin, sekä kvantti-informaatioon (sovellutuksena mm. kvanttitietokone). Tutkimus on teoreettista perustutkimusta, joka kuitenkin liittyy läheisesti alan kokeelliseen tutkimukseen.

 

Laboratorioon on syksyllä 2012 hankittu uusi kvanttioptiikan laitteisto, jolla voidaan tuottaa erityisiä kahden fotonin polarisaatiosuperpositiotiloja, ns. kietoutuneita eli lomittuneita fotonipareja. Laitetta tullaan käyttämään aluksi opetustarkoituksiin, mutta myöhemmin myös tutkimustyössä

 

 

 

Laboratorion tutkimushankkeet ovat osana Kvanttifysiikan keskusta

Asiasana:
Tagit:
 

 Laboratorion henkilökunta

 
 

 Tutkimushankkeet