in English
 
 
Mitä minusta tulee?
​Työelämässä fyysikolta vaaditaan tarkkuutta, pitkäjänteisyyttä ja kykyä loogiseen, analyyttiseen ja ennen kaikkea kriittiseen ajattelutapaan. Laitos vastaa näihin haas-teisiin antamalla opiskelijoilleen korkeatasoista ja laaja-alaista fysiikan ja tähtitieteen opetusta.
 
Laitokselta valmistuvat opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin, sillä liki 90% opiskelijoista löytää töitä vuoden sisällä valmistumisesta ja lopuista n. 10% monet ovat apurahalla tutkimusta tekeviä jatko-opiskelijoita.
 
Suuri osa Fysiikan ja tähtitieteen laitokselta valmistuneista työllistyy teollisuuteen, missä työantajina toimivat erilaiset teknologia- ja energiateollisuuden yritykset. Työ-tehtävinä ovat muun muassa tuotekehittelytehtävät ja uusien materiaalien tutkiminen.
 
Moni valmistunut fyysikko hakeutuu tutkijaksi tutkimusryhmään. Tutkimusryhmissä fyysikon työnkuvaan kuuluu muun muassa mittausten suunnittelu ja toteuttaminen sekä mittaustulosten käsittely. Fyysikolla on hyvä yleistieto kaikista luonnon- ja insinööritieteistä, ja siksi erityisesti poikkitieteellisissä tutkimusryhmissä fyysikko usein työskentelee johtavassa asemassa.
 
Fyysikon koulutus on erittäin monipuolinen ja avaa uusia näkökulmia elämään. Tästä syystä maailma on fyysikolle avoin, ja valmistunut fyysikko voi löytää itsensä yllättävistäkin työpaikoista – jopa Saksan nykyinen liittokansleri Angela Merkel on koulutukseltaan fyysikko!
 
Asiasana:
Tagit: