in English
 
 
Mitä fysiikan opiskelu on?
​Ensimmäisen vuoden opinnot ovat kaikille laitokselle valituille opiskelijoille samat – näin varmistetaan, että kaikki saavat samat vankat perusteet ja että laitoksen opiskelijat puhuvat samaa luonnontieteiden kieltä. Toisesta vuodesta lähtien opis-kelija aloittaa kouluttautumisen jollekin valitsemalleen erikoistumisalalle, joita ovat fysiikka, fysiikan opettaja, teoreettinen fysiikka sekä tähtitiede.
 
Siinä missä fysiikka on luonnontieteiden äiti, on matematiikka luonnontieteiden äidinkieli – siksi matematiikan opiskelu on fyysikolle erittäin tärkeää. Tästä syystä matematiikka on kaikille fyysikoille pakollinen lyhyenä sivuaineena. Muita luonnollisia sivuainevaihtoehtoja ovat mm. kemia, tilastotiede ja tietojenkäsittelytiede.
 
Itse opiskelu riippuu paljolti kunkin opiskelijan henkilökohtaisista opiskelumiel-tymyksistä: toiset oppivat parhaiten luennoilla, kun taas toiset itsenäisesti opiskelemalla. Suurimpaan osaan laitoksen kursseista ei ole luentopakkoa, joskin osallistuminen luennoille on suositeltavaa. Lähes kaikista kursseista järjestetään viikoittain niin sanottuja laskuharjoituksia (tuttavallisemmin demoja), joihin osallistuminen on pakollista. Laskuharjoituksilla pyritään edistämään laskurutiinin syntymistä sekä tarkastamaan opiskelijan oppimisen taso.
 
Tavoiteajoitettu tutkinto-ohjelma koostuu kolmivuotisesta luonnontieteiden kandidaatin (LuK, 180op.) tutkinto-ohjelmasta, ja sitä seuraavasta kaksivuotisesta filosofian maisterin (FM, 120op.) tutkinto-ohjelmasta. Lukuvuodesta 2013-14 lähtien fysiikan maisteriksi on mahdollista valmistua myös niin sanotulta Fast Track –ohjelmasta, jossa LuK- ja maisteritutkinto-ohjelma suoritetaan nimensä mukaisesti nopeasti, jopa kolmessa vuodessa!
 
Lisätietoja fysiikan opiskelusta löytyy opinto-oppaasta.
Asiasana:
Tagit:
 

 Fast Track

 
​Maisteriksi kolmessa vuodessa!
 

 Avoin yliopisto

 
​Fysiikka ja tähtitiede avoimessa yliopistossa 
 

 Laitoksen kaikki kurssit

 
​Laitoksen kurssitarjonta